بازدید : 2278

گزارشی از پایان‌نامه «حدیث شیعه در گستره حکومت مشعشعیان»

چکیده : پایان نامه حدیث شیعه در گستره حکومت مشعشعیان به فعالیت های حدیثی مرتبط با حکومت آل مشعشع (548-1111) و رویکرد و تعامل حاکمان این دولت با عالمان منطقه و روش حدیث پژوهی محدثان این منطقه پرداخته است. بررسی این موضوع، ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمد جواد حسنی
بازدید : 2144

بررسی تحلیلی شخصیت و جایگاه علمی قتاده

چکیده : قَتادة بن دِعامۀ سَدوسی بَصْری، از مفسران عامه و از تابعین است که در کتب اهل سنت، آرای تفسیری بسیاری از او نقل شده است. مفسران شیعی هم در مواردی به اقوال او پرداخته اند. با عنایت به توجهه فریقین ...

نویسنده :

 پديدآورنده : سید محسن موسوی
پديدآورنده : علی تفریحی
بازدید : 1582

مبانی فلسفی، عرفانی و روایی تعلیم و تربیت

چکیده : باتوجه به اهمیت تعلیم وتربیت و نقش سازنده آن در جنبه های مختلف زندگی و تأثیرش در شکوفایی استعدادهای نسل جوان و بروز تحولات اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و صننعتی بنر اثر آن، توجه و پرداختن به تربیت، امری ضروری و ...

نویسنده :

 پديدآورنده : قهرمان مددلو
بازدید : 2042

مفهوم‌شناسی «إشعار قلب» بر پایه ادبیات عرب و شروح نهج البلاغه

چکیده : کلام خدا و معصومین دارای پیوستگی و دقت نظرِ قابل دریافت استت ‌ عدم فهم صحیح مراد معصوم باعث کج فهمی و انحرافات اخلاقی، عقیده ای و می شود، البته ائمه بر تفکر‌ و دقت نسبت به کلامشان تأکید داشته ...

نویسنده :

 پديدآورنده : صغری اسودی
پديدآورنده : محمدهانی ملازاده
پديدآورنده : حیدر عبد الکریم مسجدی
بازدید : 1619

تاریخ سیاسی و تأثیر آن بر تاریخ حدیث

چکیده : این نوشتار، با نگاه اجمالی به تاریخ حدیث شیعه، تأثیر مستقیم سیاست در اوج و فرود حدیث را بررسی می کند. تاریخ علوم اسلامی و به ویژه تاریخ حدیث، تابع تاریخ سیاسی اسلام است. با نگاهی گذرا به تاریخ عصر ...

نویسنده :

 پديدآورنده : مصطفی رحیمی
بازدید : 1595

عرضه روایات ابوالخطاب در کتب اربعه بر آموزه‌های تشیّع

چکیده : کتب اربعه حدیثی به لحاظ قدمتِ تألیف و مؤلفان خبره، امتیازی ویژه دارند. از جمله قراینی که سبب افزایش اعتماد به این کتب می شود، نشان دادن دقّت های مؤلفان آن در انتخاب احادیث و چگونگی چینش آنها در ابواب ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمد قربانی
بازدید : 1114

بررسی توصیفی _ انتقادی از کتاب «استدلال الشیعة بالسّنّة النبویّة»

چکیده : تاریخ، همواره شاهد گفت و گوی علمی پیروان اهل بیت با پیروان خلفا بوده است. مباحثات مکتوب و شفاهی، دوطرف را با دیدگاه های یکدیگر آشنا کرده و به مخاطبان، امکان داوری می دهید. کتاب استدلال الشیعة بالسنة النبویة در ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمد مهدی احسانی فر
بازدید : 767

تفاوت نگرش علم کلام و حدیث « علم غیب »

چکیده : برخورداری برگزیدگان خداوند از دانشی الهی _ که عرفا آن را علم غیب می‌نامند _ با ادله نقلی و عقلی ثابت شده و یکی از آموزه‌های یقینی مذهب تشیع است. این در حالی است که بسیاری از متون دینی، با ...

نویسنده :

 پديدآورنده : سید محمد علی مسعودی