بازدید : 1288

بن‌‏ مایه‏‏‏ های کلامی مهدویت در قصص قرآن کریم

چکیده : قصص قرآن از دیرباز مورد توجه مفسران، محدثان و دانشمندان علوم قرآنی بوده و از ابعاد گوناگون پژوهش‏های متنوعی با رویکردهای تاریخی، جغرافیایی، زیبایی ‌شناسی و اعجاز بیانی در این موضوع سامان یافته است. لیکن بعد کلامی آن به ویژه ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محسن دیمه کارگراب
پديدآورنده : محمد حسن رستمی
پديدآورنده : حسن نقی زاده
بازدید : 1011

تمایز روح و نفس در قرآن کریم و روایات

چکیده : تمایز روح و نفس در قرآن و روایات به ندرت مورد توجه اذهان قرار گرفته است؛ و عمدتاً به عنوان دو کلمه مترادف در مصداق حقیقت انسان نگریسته می‌شود. لذا نوشتار حاضر، مقوله نفس و روح را در سه حیطة ...

نویسنده :

 پديدآورنده : مهدی قجاوند
پديدآورنده : محسن جاج کاظمیان
بازدید : 973

رهیافتی زبان‏شناختی به برابری جنسیتی در قرآن کریم؛ نقدی بر فمینیسم اسلامی

چکیده : فمینیسم اسلامی در شاخه هرمنوتیکی خود، ارائه خوانشی جدید از قرآن کریم جهت اثبات «برابری جنسیتی میان مردان و زنان» به عنوان یک آموزه اصیل قرآنی را سرلوحه همّت خویش قرار داده است. از آنجا که یکی از مهمترین پایه ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمد حسن شیرزاد
پديدآورنده : محمد حسن شیرزاد
پديدآورنده : محمد صادق هدایت زاده
بازدید : 1483

مفهوم، ارکان و شاخصه‌های پیشرفت اقتصادی از منظر قرآن و حدیث

چکیده : پیشرفت اقتصادی جامعه از منظر آیات و روایات دستاورد برنامه‌های اسلام در اجرای احکام الهی است. دین اسلام ثروتمندی جامعه را از جمله نعمت‌های خداوند بر انسان ها معرفی کرده و مردم را برمی انگیزد که این نعمت را پاس ...

نویسنده :

 پديدآورنده : مهدی ایزدی
بازدید : 1021

نظریه اجتهاد انبیاء از دیدگاه مفسران شیعه و سنی

چکیده : نظریه اجتهاد انبیاء، منبع علم و آگاهی عمل و گفتار پیامبران را در انحصار وحی نمی‌داند بلکه استنباطات شخصی ایشان را در زمان‌های انقطاع پیام الهی، مکملی بر وحی الهی و تعیین کننده بعضی از مواضع و عملکردهای پیامبران می‌داند. ...

نویسنده :

 پديدآورنده : سعید فقیه ایمانی
بازدید : 770

چکیده عربی مقالات شماره 18

چکیده : چکیده عربی مقالات شماره 18

نویسنده :

 
بازدید : 1075

بررسی تطبیقی معنای واژه‌های قرآنی در روایات امامیه و فرهنگ‌های واژگانی

چکیده : قرآن پژوهان همواره برای دریافت معانی واژگان قرآن از منابع گوناگونی مانند احادیث معصومین(ع)، روایات صحابه و معاجم لغوی بهره جسته‌اند. لغویان نیز احادیث معصومین(ع) را منبع گرانقدری برای واژگان عصر نزول دانسته و بعضاً برای اثبات مدعای خویش به ...

نویسنده :

 پديدآورنده : سید محمدرضا میرسید
پديدآورنده : محمد رضا حاجی اسماعیلی
بازدید : 1245

تحلیل انتقادی روایات به ظاهر متعارض در باب «مزاح»

چکیده : امروزه، مطالعات علمی فراوانی روی شادی و نشاط به عنوان یکی از فرایندهای جسمی و روانی لازم و ضروری برای زندگی بشر انجام گرفته که بالتبع ضرورت شاد بودن و لزوم شوخی کردن را به عنوان یک عامل اصلی مورد ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمد صادق نصراللهی
پديدآورنده : احمد علی قانع
پديدآورنده : احمد جهانگیر فیض‌آبادی