پس از آمیزش

آداب پس از آمیزش جنسی، شامل چه مواردی است؟
 1048

مهم ترین وظایف خاصّ زن در تحکیم خانواده

طبق احادیث، مهم ترین وظایف خاصّ زن در تحکیم خانواده چیست؟
 1760

آسيب های مرتبط با مرد در خانواده

طبق رهنمودهای پیشوایان دین چه آسیب هایی از سوی مرد ممکن است متوجه خانواده شود؟
 1235

آسيب های مرتبط با زن در خانواده

با توجه به سخنان پیشوایان دین، از طریق زن، چه آسیب هایی ممکن است به خانواده وارد آید؟
 1710

جلب رضایت شوهر

آیا درست است در حالی که مرد به همسر خود ظلم کرده، طبق فرموده پیامبر(ص)، زن نخوابد تا او از خشم خارج شود؟ لا تَبیتُ و زَوجُها عَلَیها ساخِطٌ و إِن کانَ ظالِما لَها؛ زن در حالی که شوهرش از او خشمگین است نخوابد هرچند شوهر به او ظلم کرده باشد. (مکارم الأخلاق، ص 439)
 2103

دروغ به همسر

پیامبر اکرم(ص) فرمود: یا عَلی ثَلاثٌ یحسُنُ فیهِنَّ الکذبُ: المَکیدَةُ فی الحَربِ، وَعِدَتُک زَوجَتَک، وَالإصلاحُ بَینَ النّاسِ. (تحف العقول، ص 9) ای علی! در سه جا دروغ، پسندیده است: مکر در جنگ، وعده دادن تو به همسرت، و برقرار کردن سازش میان مردم. آیا وعده ی دروغ به همسر، قابل قبول است؟
 1614

سجده برای شوهر

روایت زیر از پیامبر(ص) را چگونه توجیه می کنید؟ لَو أمَرتُ أحَدا أن یسجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرتُ المرأةَ أن تَسجُدَ لِزَوجِها. اگر قرار بود دستور دهم کسى در برابر کسى سجده کند، حتما به زن دستور مى دادم که شوهرش را سجده کند. (کافی، ج 5، ص 508، ح 6)
 7347