انتظار فَرَج  1539
انتظار فَرَج

امام باقر عليه السلام فرمود : «كسى كه در انتظار فرا رسيدن دوران ما بميرد ، نمردن در خيمه‌هاى مهدى عليه السلام و لشكرگاه او برايش زيانبار نيست» .

ويژگى‏‌هاى اسلام  844
ويژگى‏‌هاى اسلام

پيغمبر صلى اللَّه عليه و آله فرمود : خداوند، اسلام را پديد آورد ، و براى آن فضا و عرصه‏‌اى قرار داد ، و نورى و دژى و ياورى مقرّر داشت . فضايش قرآن و نورش حكمت است و دژش كارهاى نيك اند و ياران ...

شمار پيامبران  612
شمار پيامبران

حضرت عبد العظيم عليه السلام : به امام جواد عليه السلام نوشتم كه نام «ذو الكفل» چه بود؟ و آيا «ذو الكفل» از پيامبران مُرسل بوده يا نه ؟

صفحه از 2
تعداد موارد : 17