خوف از خدا و قناعت  486
خوف از خدا و قناعت

کسی که از خدا بترسد نفسش در دنیا با سخاوت است، وکسی که در دنیا به آنچه نصیبش گشته است راضی باشد کمترین چیز دنیا ...

حیا  502
حیا

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می‌فرماید: «حیا از ایمان است».

شاکیان در قیامت  1752
شاکیان در قیامت

پیامبر عرضه داشت: پروردگارا! قوم من قرآن را رها کردند

مرگ و حیات قلب  685
مرگ و حیات قلب

سه گروه هستند که همنشینی با آنها قلب را می‌میراند: همنشینی با شخص خسیس و گفتگو با زنان و همنشینی با توانگران

دنیای مؤمن و کافر  573
دنیای مؤمن و کافر

دنیا زندان مؤمن و بهشت کافر است

فضیلت علم و عالم  2470
فضیلت علم و عالم

زندگی برای دونفر خوب است: یکی عالم مطاع و دوم شنونده نگهدارنده

نشانه مؤمن  629
نشانه مؤمن

کسی که نیکیها او را خوشحال و بدیها او را ناراحت کند، مؤمن است

یاران امام زمان علیه السلام  541
یاران امام زمان علیه السلام

ای کاش در برابر شما قدرتی داشتم؛ یا تکیه گاه و پشتیبان محکمی در اختیار من بود

حکمت-  463
حکمت-

دو چیز استثنایی است، اوّل اینکه اگر کلامی حکمت‌آمیز از انسان نادان صادر شد، آن را بپذیرید، دوم اینکه هر گاه شخص حکیمی کلام اشتباهی ...

راه نفوذ در دیگران  310
راه نفوذ در دیگران

دلها در بند دوستی آن کسی است که به آنها نیکی کرده و دشمن آنکه به آنها بدی کرده است.

صفحه از 6
تعداد موارد : 55