زهد و آثار آن  367
زهد و آثار آن

حقیقت زهد در دنیا سه چیز است: 1. کوتاهی آرزوها. 2. شکر نعمت‌های الهی. 3. اجتناب از آنچه که خدا حرام کرده».

دو نشانه از آخر الزمان  351
دو نشانه از آخر الزمان

کمترین چیزی که در آخر الزمان پیدا می‌شود برادری مورد اعتماد و در همی پول حلال است.

بدترین امّت  410
بدترین امّت

آگاه باشید بدترینِ امّت من کسانی هستند که از ترس آزارشان، نزد مردم گرامی باشند و آگاه باشید هر که را مردم از ترس آزارش ...

دروغ و خیانت  376
دروغ و خیانت

«هر خصلتی ممکن است طبیعت مؤمن بشود (گناهی ممکن است به خاطر کمی تقوا از مؤمن سر بزند) ولی محال است دروغ و خیانت در ...

رضایت خدا یا خلق  452
رضایت خدا یا خلق

کسی که پادشاهی را در چیزی خوشحال کند در حالی که آن چیز سبب خشم خداوند باشد از دین خدا خارج شده است

نقد و نسیه وایمان به غیب  617
نقد و نسیه وایمان به غیب

خوشا به حال کسی که لذت آماده‌ای را وا نهد برای موعودی که ندیده

استفاده از موقعیّت «وحدت»  444
استفاده از موقعیّت «وحدت»

مؤمن مؤدّب به ادب خداست، می‌بیند خداوند با او چه رفتار می‌کند، هر وقت نعمت بیشتری به او داد او هم وسعت بیشتری در کار ...

صله رحم  551
صله رحم

صله أرحام خود کنید حتی اینکه سلام کردن باشد

مقام حضرت زهرا علیها السلام  452
مقام حضرت زهرا علیها السلام

اوّلین کسی که وارد بهشت می‌شود، فاطمه دختر محمّد صلی الله علیه و آله است و او در میان این امّت مانند مریم در بنی ...

تقوا  496
تقوا

«صفتی هست که اگر در کسی باشد، دنیا و آخرت مطیع او می‌شوند و از بهشت بهره‌مند می‌شود.»

صفحه از 6
تعداد موارد : 55