بازدید : 946

معنای عدل الهی

چکیده : نگارنده در این گفتار، تأکید می‌کند که عدل الهی بنا بر تعریفی که در آیات و روایات مطرح شده، با تعریف فلسفی تفاوت دارد. در نصوص وحیانی، عدل الهی به معنی نفی ظلم از خداوند است، که انسان را در ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمدحسین عصار
پديدآورنده : عبد الکریم همایونی
بازدید : 876

مواجهه فلاسفه و عرفای مسلمان با اشکال جبر برخاسته از علم پیشین الهی

چکیده : از منظر فلاسفه و عرفای مسلمان، علم جزئی و تفصیلی، یک صفت حقیقیة ذات اضافه محسوب می‌شود؛ لذا برای تحقّق علم، گریزی از لحاظ کردن نحوه‌ای ثبوت برای معلومات نیست. چون این دیدگاه، ذات اضافه بودن را در گوهر و ...

نویسنده :

 پديدآورنده : علیرضا رحیمیان
پديدآورنده : سعید رحیمیان
بازدید : 1081

عدل الهی و شرور و آفات در نظام هستی

چکیده : در این مقاله پیوند شرور هستی با عدل الهی که از صفات آفریدگار است، بررسی و کاوش شده است؛ نخست معنی هر یک از مقوله ‌های «شرّ» و «عدل» بیان شده و سپس آرا و نظرهای برجستگان فلسفۀ مشّاء و ...

نویسنده :

 پديدآورنده : اسماعیل تاج­بخش
پديدآورنده : فاطمه مهراب‌پور رشتی
بازدید : 800

بررسی ارادة آزاد در فلسفه اسلامی

چکیده : اعتقاد فلاسفه به فراگیری ضرورت عِلّی- معلولی در همة پدیده‌های جهان هستی این سؤال را پدید آورده که اگر ارادة انسان‌های مختار نیز یکی از این پدیده‌هاست، چگونه می‌توان به آزادی اراده و در نتیجه اختیار بدیهی در انسان‌ها ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمد رحیمیان
بازدید : 990

نقد تبیین حکما از مسئله اختیار در‌ اندیشه ملا محمد طاهر قمی ‌(م 1098ق.)

چکیده : نگارندگان، نقد ملامحمد طاهر قمی (متوفی 1098 قمری) از تبیین حکما در مسئله اختیار را بر اساس آثار او، به ویژه کتاب چاپ نشدة "بهجة الدارین فی الأمر بین الأمرین" توضیح داده‌اند. در این گفتار، چند قاعدة فلسفی، از جمله ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمدمهدی کرباسچی
پديدآورنده : محمد هادی ملازاده
پديدآورنده : فهیمه جعفری
بازدید : 907

رابطه ضرورت علّی با اراده در آثار مرحوم میرزا مهدی اصفهانی

چکیده : نگارنده، ابتدا قانون علیّت را بر اساس نظرات فلاسفه و عرفا مانند ملاصدرا و سید حیدر آملی توضیح می‌دهد. آنگاه نقدهای میرزا مهدی اصفهانی بر علیت را در چند زمینه تبیین می‌کند: در زمینة معرفت‌شناسی که آن را با قیاس ...

نویسنده :

 پديدآورنده : عباس شاه منصوری
بازدید : 853

پاسخ به هفت شبهۀ ابلیس

چکیده : نگارنده در این گفتار، به هفت شبهه پاسخ می‌دهد که محمد بن عبدالکریم شهرستانی در کتاب الملل و النحل، به طور فرضی از زبان ابلیس در باب شبهة خلق خودش مطرح کرده است. این پاسخ‌ها بر اساس قرآن و حدیث ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمدحسین خراسانی
پديدآورنده : عبد الحسین طالعی
بازدید : 860

نقد انگاره تغییر مفهومی علم واجب تعالی

چکیده : این نوشتار پاسخی است بر پاسخ آقای محمد بیابانی اسکویی (سفینه، شماره 49) نسبت به نقد نگارنده (سفینه، شماره 48) بر مطالبی از مقاله وی در خصوص «علم بلامعلوم» با عنوان «نگاهی گذرا بر علم بلامعلوم در احادیث امام رضا ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمدرضا ارشادی نیا