بازدید : 3669

آیین دوست یابی در سخنان امام رضا(ع)

چکیده : اشاره امام رضا(ع) به حقوق دوست ، آداب دوستی و ویژگی های دوست نشانگر توجه آن حضرت به استحکام پایه های دوستی از یک سو و مقابله با آثار سوء همنشین و دوست بد از سوی دیگر است. از آن ...

نویسنده :

 پديدآورنده : مرتضی رحیمی
بازدید : 1535

راهکارهای تقویت و گسترش نهادهای دینی و مردمی در جامعه اسلامی برای رفع محرومیت با الگو گیری از سیره امام رضا (ع)

چکیده : در سالهای اخیر نقش مشارکت های مردمی مبتنی بر انگیزه های خیرخواهانه یا اعتقادات مذهبی، به عنوان یک حرکت و تالش مؤثر در جهت تقویت حمایت های اجتماعی مورد توجه جدّ ی قرار گرفته است. هدف اصلی این پژوهش تشریح ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمد عبدالحسین زاده
پديدآورنده : میثم لطیفی
بازدید : 1606

آرمان شهر اسلامی از منظر امام رضا(ع)

چکیده : توجه به کلام و تاثیر آن بر مخاطب از اصلی ترین ویژگی های سیره امامان معصوم(ع) است. کلام در لایه های عمیق ذهن و قلب افراد رسوخ می کند و رفیق همیشگی زندگی وی میگردد. بهترین شاهد مثال بر این ...

نویسنده :

 پديدآورنده : مصطفی اسفندیاری
پديدآورنده : مصطفی مهدوی آرا
پديدآورنده : علی رضا نادریان لایین
پديدآورنده : صدیقه یوسفی چوبینی
بازدید : 1301

نقش سرمایه نمادین مبتنی بر الگوی ایرانی– اسلامی در تحکیم نهاد خانواده اسلامی با تأکید بر سیره رضوی (موردمطالعه، شهروندان شهر اصفها

چکیده : هدف از انجام این تحقیق بررسی رابطه سرمایه نمادین مبتنی بر الگوی ایرانی– اسلامی در تحکیم نهاد خانواده از منظر سیره رضوی است. در این زمینه یک فرضیه کلی و چهار فرضیه جزئی شکل گرفته است که رابطه سرمایه نمادین ...

نویسنده :

 پديدآورنده : ولی محمد درینی
پديدآورنده : محمد تابان
پديدآورنده : احسان نامدار جویمی
پديدآورنده : سیدمهدی ویسه
پديدآورنده : علی‌رضا احمدی زاده
بازدید : 1192

نقد شبهه رؤیت الهی در روایات توحیدی امام رضا(ع)

چکیده : از جمله مباحث چالش برانگیز در حوزه خداشناسی مسئله رؤیت الهی است. از یک سو عادت و انس انسان به باور به وجود هر چیز در پی رؤیت آن، درخواست پیوسته رؤیت الهی را سبب شده است و از سوی ...

نویسنده :

 پديدآورنده : علی نصیری گیلانی
بازدید : 1248

نگرشی به وحدت و تقریب مذاهب در سیره و گفتار امام رضا(ع)

چکیده : تقریب مذاهب و مقوله وحدت در دین مبین اسلام اهمیت بهسزایی دارد و از همین رو در قرآن کریم و سیره معصومین(ع) از جمله امام رضا(ع) بر آن تأکید شده است. قراین و شواهد حاکی است که امام رضا(ع) در ...

نویسنده :

 پديدآورنده : یاسر اسماعیل زاده امامقلی
پديدآورنده : فهیمه شبان‌زاده
بازدید : 992

بررسی تطبیقی کاربست پارادایم جهانی شدن فرهنگ و جهان‌بینی دینی بر ساماندهی زندگی بشریت با تأکید بر معارف رضوی

چکیده : متأثر از آموزه های رنسانس شاهد مبنا قرار گرفتن مؤلفه هایی چون اومانیسم، سکولاریسم و توجه صرف به عقلانیت در ساحت سیاسی ـ اجتماعی بشر هستیم؛ که این امر مهم تحولات کمی و کیفی ساختاری را در پی داشته است. ...

نویسنده :

 پديدآورنده : سید جواد امام‌جمعه زاده
پديدآورنده : سید زکریا محمودی رجا
پديدآورنده : سید علی سراج
بازدید : 1111

بررسي تطبيقي سيره امام رضا(ع) دراشعارعبدالمنعم فرطوسی ومحمد حسين بهجتی

چکیده : سیره امام رض(ع)، همواره موضوع مدح و ستایش شاعران دوره هاي مختلف قرار گرفته است. شاعران متعهّد معاصر عرب و ایران نيز قصایدي دروصف و مدح، بیان مکارم اخلاقی، تقوا و دينداری و علم ايشان به مسائل و زبان های ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محسن سیفی
پديدآورنده : نجمه فتحعلی‌زاده