بازدید : 1294

ادبیات عاشورایی، سیر تحول و تکامل آن در ادب فارسی

چکیده : حماسه بزرگ عاشورا و قیام جاودانه سیدالشهدا، از چنان جایگاه و منزلتی برخوردار است که اندیشه حقیقت جوی آدمی را در هر گوشه جهان به تامل و تفکر درباره خویش فرا می خواند.اگرچه بیش از هزار سال از آن رخداد ...

نویسنده :

 پديدآورنده : ماهرخ آهمه
بازدید : 1476

بررسی و تحلیل فلسفه عاشورا در میان برهمنان حسینی هندوستان

چکیده : حماسه عاشورا الگوی کاملی برای مسلمانان در طول تاریخ است. در واقع امام حسین(علیه السلام) با ندای هل من ناصر ینصرنی این سوال را از فردای بشریت می پرسند و جواب این پرسش را پس از هزاران سال هر کدام ...

نویسنده :

 پديدآورنده : فرزانه اعظم لطفی
بازدید : 1242

چگونگی تبدیل حادثه کربلا به مکتب عاشورا بوسیله امام حسین (ع)

چکیده : یکی از حوادث مهم و ماندگار که تاثیرات عمیقی بر جامعه شیعی-اسلامی داشته و دارد، حادثه کربلاست. در این مقاله افزون بر تاکید به معمای ماندگاری این حادثه مهم، سعی در اثبات این فریضه شده است که روند اساسی تبدیل ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محسن حیدرنیا
بازدید : 1340

مسلم بن عقیل، الگوی انتخاب گری در مدرسه حسینی

چکیده : رویداد کربلا و عاشورا محصور به تاریخ و جغرافیا نیست و از جهات مختلف فرا تاریخی و فرا جغرافیاییقابل بررسی است. یکی از وجوه برجسته این رویداد راه های گوناگونی است که در برابر شخصیت ها و گروه ها ی ...

نویسنده :

 پديدآورنده : مصطفی دلشاد تهرانی
بازدید : 1417

آداب و اهداف سوگواری معصومین (ع) بر سید الشهدا (ع)

چکیده : بی شک شهادت امام حسین (علیه السلام) بزرگ ترین مصیبتی است که بر جهان تشیع وارد شده است.امامان معصوم(علیهم السلام) نیز نه تنها در ماه محرم بلکه در هر فرصتی که مهیا می شد به اقامه سوگواری بر آن حضرت ...

نویسنده :

 پديدآورنده : پیمان صالحی
پديدآورنده : مهدی اکبرنژاد
بازدید : 1401

صحابه امام حسین(ع)؛ ویژگی ها و فضیلت ها (1)

چکیده : شناخت و فهم عاشورا، بی شناخت یاران پاکباز اباعبدالله(علیه السلام) ممکن نیست.بازشناسی یاران ما را با اسوه هایی که بهترین سر مشق امروز و همیشه انسان هستند آشنا خواهد ساخت. بخشی از گم گوشه هاو ابهام ها نیز در پرتو ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمدرضا سنگری
بازدید : 1066

منطق حاکم بر احتجاجات امام سجاد (ع) پیرامون نهضت عاشورا

چکیده : احتجاجات امام سجاد(علیه السلام) از نیرومندترین عوامل جاودانه ساختن قیام عاشورا و اهداف نهضت امام حسین(علیه السلام) است. آن حضرت از عصر عاشورا تا بازگشت و استقرار در مدینه احتجاج هایی با عوامل حکومتی و مردم شهرهای مختلف از جمله ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمد رنجبر حسینی
پديدآورنده : طاهره عطار