بازدید : 994

ادله قرآنی و روایی ذریه بودن امام حسین (ع) بر پایه مناظره یحیی بن یعمر با حجاج بن یوسف

چکیده : در قسمت فضائل حسنین (ع) کتاب « مستدرک علی الصحیحین » حاکم نیشابوری، مناظره ای میان حجاج بن یوسف و یحیی بن یعمر نقل شده است که در آن حجّاج ضمن طرح شبهه ای، انتساب مستقیم امام حسین(ع) را به ...

نویسنده :

 پديدآورنده : میثم خلیلی
پديدآورنده : جواد فرامرزی
بازدید : 963

روش شناسی مناظرات امام حسین (ع) در جریان قیام عاشورا

چکیده : قیام امام حسین(ع) یکی از مهمترین قیام های حق طلبانه تاریخ بشریت است که حامل درس ها و معارفی سترگ است.امام حسین(ع) از ابتدای قیام تا لحظه شهادت مناظرات و احتجاج هایی با افراد مختلف داشته اند که بر این ...

نویسنده :

 پديدآورنده : طاهره عطار
پديدآورنده : محمد رنجبر حسینی