ترجمه و نقد مقاله «حدیث شیعه»  192
ترجمه و نقد مقاله «حدیث شیعه»

اتان کلبرگ از مستشرقان برجسته معاصر که علاقه فراوانی به پژوهش در موضوع حدیث شیعه دارد، در مقاله ای به تبیین تاریخ گردآوری و تدوین حدیث شیعه و گونه شناسی موضوعی آن در قرون اولیه پرداخته است. این مقاله مشتمل بر نقاط مثبتی ازجمله جامعیت ...

احادیث طبی (منشا، حجیت و گونه شناسی)  151
احادیث طبی (منشا، حجیت و گونه شناسی)

بخش قابل توجهی از میراث حدیثی مسلمانان، اعم از شیعه و اهل سنت را، احادیث مشهور به «احادیث طبّیه» تشکیل می دهد که مشتمل بر سفارش ها و دستورالعمل های پزشکی است. این احادیث نزد برخی متدینان، اعتبار خاصی دارد، در حالی که ماموریت ذاتی ...

آسیب بسندگی به لغت نامه ها در فهم حدیث  218
آسیب بسندگی به لغت نامه ها در فهم حدیث

فهم حدیث برای کسانی که از زمان صدور حدیث فاصله گرفته اند، نیازمند بررسی با روشی دقیق است. به دلیل رعایت نکردن این مهم، پاره ای احادیث، در جامعه و حتی در گفتار و نوشتار متخصصان، با معانی اشتباه، رواج یافته اند. منشا برخی لغرش ...

گزارشی‌ از‌ فعالیت‌های‌ مجلسی‌ اول ‌در ‌«روضة‌المتقین»  261
گزارشی‌ از‌ فعالیت‌های‌ مجلسی‌ اول ‌در ‌«روضة‌المتقین»

کتاب روضه المتقین فی شرح اخبار الائمه المعصومین (ع) تالیف ملا محمد تقی مجلسی(ع)، شرحی کامل بر کتاب من لایحضره الفقیه است. شارح که در اواخر عمر شریفش به نگارش این اثر پرداخته، عصاره حیات علمی اش را در آن به یادگار گذاشته است. در ...

گونه پژوهی نقدهای علامه شوشتری بر شارحان نهج البلاغه  152
گونه پژوهی نقدهای علامه شوشتری بر شارحان نهج البلاغه

رویکرد انتقادی علامه شوشتری در شرح نهج البلاغه، موجب شکل گیری نقدهای فراوان بر شارحان پیشین گردید که تحلیل محتوا و ارزیابی آن ها به جهت کمّی و کیفی، از موضوعات شایسته پژوهش است. نقدهای علامه به حسب موضوع به گونه های کلامی، تاریخی، فقه ...

آثار حدیثی و محدثان کرمان  403
آثار حدیثی و محدثان کرمان

یکی از مطالعات مورد توجه محققان، تاریخ نگاری دانش های حدیثی و شرح حال محدثان و آثار آنان در مناطق مختلف جغرافیایی است. در این مقاله، محدثان کرمان و آثار حدیثی آن ها در دوره متقدم و متاخر، مورد بررسی قرار گرفته است. بیشتر محدّثان ...