بازدید : 544

واکاوی نظریه اعیان ثابته نزد ابن عربی با روایات امامیه

چکیده : مسئلة خلقت و چگونگی آن از مسائل پیچیده است که همیشه ذهن ‌اندیشمندان مقاله را به خود مشغول ساخته است؛ پیچیدگی مسئله زمانی مضاعف می‌شود که با مسئله علم الهی درآمیخته شود و سؤالاتی پدید آورد مثل اینکه آیا خدا ...

نویسنده :

 پديدآورنده : علی اکبر نصیری
پديدآورنده : فاطمه معظمی گودرزی
بازدید : 634

همراهی توحید و عدل در آیات و روایات

چکیده : یگانگی و دادگری خداوند متعال که در متون دینی، تحت عنوان "توحید و عدل" یاد شده است، از چنان اهمیّتی برخوردار است که به مثابه اساس دین، شناخته می‌شود و سایر اصول اعتقادی، منشعب از این دو رکن است. یکی ...

نویسنده :

 پديدآورنده : مصطفی آذر‌خشی
بازدید : 592

مبانی عدل (حسن و قبح عقلی و توحید افعالی)

چکیده : نگارنده پس از اشاره­ای مختصر به تاریخچۀ حسن و قبح به این موضوع در بین مسلمانان پرداخته و با تأکید بر حسن و قبح عقلی، آرا و اقوال اندیشمندان مسلمان را در حسن و قبح آورده است. در ادامه به موضوع ...

نویسنده :

 پديدآورنده : سیدحسن افتخارزاده
پديدآورنده : محمدرضا نوروزی
بازدید : 512

بایسته‌های پژوهشی در حوزه عدل خدا

چکیده : بر طبق نصوص دینی، خدای متعالی در عرصه‌های آفرینش، ربوبیت، تشریع و قانون‌گذاری و حسابرسی و جزای اعمال در روز قیامت، بر پایه عدل و حکمت کامل رفتار می‌کند. در برخی منابع حدیثی عدل در کنار توحید پایه دین شمرده ...

نویسنده :

 پديدآورنده : علی نقی خدایاری
بازدید : 603

بررسی جایگاه اخبار طینت در میان معارف شیعه

چکیده : این مقاله در صدد آنست که ثابت نماید بحث طینت ابعاد مختلفی دارد و تحقیق و بررسی و ارائه تحلیل و توجیه پیرامون اخبار طینت مستلزم آن است که به موضوعات مهم دیگری که پیوند عمیقی با این بحث دارد ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمد جعفر اسلامی
پديدآورنده : حسین جلیلی
بازدید : 482

اهل‌بیت و مقابله با تفویض‌گرایی: انتقاد از تفویض‌گرایی در کنار انتقاد از جبرگرایی

چکیده : ‌اندیشه عقلانی نفی جبر در شیعه، همگام با پرهیز از در غلطیدن به دره‌های عمیق تفویض ترویج شد و باعث تدوین یک نظام جامع و همه‌جانبه گشت. در مقاله پیش رو نشان داده می‌شود که مفاهیم "جبر" و "تفویض" با ...

نویسنده :

 پديدآورنده : مهدی قندی
پديدآورنده : مهدیه رجایی
بازدید : 590

نقد و بررسی کتاب «جبر و اختیار» اثر استاد محمدتقی جعفری

چکیده : کتاب «جبر و اختیار» از جمله آثار نوشته شده در مورد بحث جبر و اختیار به قلم مرحوم استاد محمدتقی جعفری می‌باشد. از آنجا که این بحث در علوم گوناگونی از جمله فلسفه، کلام و مباحث انسان شناسی مورد دقت ...

نویسنده :

 پديدآورنده : آزاده عباسی
بازدید : 617

علم پیشین الهی و اختیار انسان؛ آیه‌ای برای تنزیه خداوند متعال

چکیده : علم پیشین به افعال اختیاری دیگران، برای انسان ذاتاً ممتنع است؛ در حالی‌که برای خداوند، ثابت و قطعی است. این مطلب به روشنی تباین علم الهی با علوم بشری را به تصویر می‌کشد. همین تباین، پایة عجز بشر از شناخت ...

نویسنده :

 پديدآورنده : علیرضا رحیمیان
پديدآورنده : سعید رحیمیان
بازدید : 402

سر مقاله - سفینه 54

چکیده : 1. در چهار گفتار پیشین که در باب عدل الهی در سرمقاله‌های شماره 50 تا 53 منتشر شد، به این نکته مهم اشارت رفت که حیطة بحث مهم عدل الهی، افعال انسان است که مبتنی بر اختیار اوست، اختیاری که ...

نویسنده :