بازدید : 995

حدیث «لاعدوی»: انتساب و مفهوم شناسی

چکیده : حديث «لا عدوي» به معناي نفي مطلق سرايت بيماري از بيمار به فرد سالم، در منابع حديثي فريقين به پيامبر منتسب است. اين حديث از سويي با مسلمات تجربي و پزشكي و از سوي ديگر، با برخي روايات معتبر در ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمود کریمیان
بازدید : 617

مقام ابن عقده در تکوین رجال امامیه

چکیده : نام ابن‌عقده در آثار رجالی امامیه بسیار به چشم می‌خورد. این رجالی زیدی مذهب در تکوین دانش رجال امامیه دارای چه منزلتی است؟ رویکرد رجالیان امامیه به اقوال رجالی وی چیست؟ اختلاف نظر قدما و متأخرین در اعتماد به جرح ...

نویسنده :

 پديدآورنده : عزیز علی حسن پور
پديدآورنده : اعظم فرجامی
بازدید : 579

بررسی تطبیقی روش ابن غضایری، شیخ طوسی و نجاشی در تعامل با راویان غیر امامی

چکیده : مذهب رواي كاركردهاي متفاوتي در حوزه حديث شيعه دارد. يكي از كاركردها در عرصه رجال و رواي شناسي است. رجاليان متاخر شيعه به عنصر مذعب راوي توجه ويژه داشته و روايان غير امامي را اگر چه ثقه باشند، مورد جرح ...

نویسنده :

 پديدآورنده : مهدی جلالی
پديدآورنده : سمانه رباطی
بازدید : 758

پژوهشی در باره وضعیت حفص بن سلیمان قاری

چکیده : حفص بن سليمان، راوي عاصم، ناقل قرائت منسوب به امام علي است. برتري جايگاه حفص نسبت به راوي ديگر عاصم، مورد اذعان بسياري بوده است. وي در كتب رجالي شيعه چندان مورد توجه نبوده، اما رجال و منابع علوم قرآني ...

نویسنده :

 پديدآورنده : الهه شاه پسند
بازدید : 692

بررسی شخصیت رجالی ابو خالد کابلی با تأکید بر تمییز مشترکات

چکیده : در بررسی شخصیت رجالی ابوخالد کابلی، با دو کینه و چندین نام مشترک مواجه می شویم ارزیابی های این مقاله نشان از آن دارد که وی توسط رجالیان با کسانی چون خالد بن یزید ، یزید بن ثعلبه بن میممون ...

نویسنده :

 پديدآورنده : منا زینلی طرقی
پديدآورنده : علی رضا اشتری تفرشی
پديدآورنده : روح الله بهشتی پور
بازدید : 880

تحلیل گزارش‏های متعارض مدح و ذمّ معلی بن خنیس و ارزیابی علل تضعیف او

چکیده : در ميان روايات مدح و ذم راويان تعارض هايي وجود دارد كه گاه موجب اختلاف راي رجاليان در توثيق يا تضعيف راوي مي شود. يكي از راوياني كه در باره او روايات متعارض از امام صادق نقل شده است، معلي ...

نویسنده :

 پديدآورنده : رحیمه شمشیری
پديدآورنده : مهدی جلالی
پديدآورنده : محمد کاظم رحمان ستایش
بازدید : 749

چگونگی تعامل با روایات فضایل و خواص آیات و سور

چکیده : روايات فضايل و خواص آيات و سور مجموعه اي از روايات تفسيري به شمار مي روند كه در آنها از جايگاه آيات و سور و نقش و تاثير دنيوي و اخروي آنها سخن به ميان آمده است. با صرف نظر ...

نویسنده :

 پديدآورنده : علی نصیری
بازدید : 537

چیستی و مختصات روح امری یا ملکوتی در روایات اهل‌بیت

چکیده : موضوع روح و مراتب آن از مباحث پيچيده و ذي اهميتي است كه در قرآن كريم و روايات معصومان به آن پرداخته شده است. از جمله مراتب روح، روح امري است كه قرآن كريم در آيات 85 سوره اسرا، و ...

نویسنده :

 پديدآورنده : کاوس روحي برندق
پديدآورنده : علی حاجی خانی
پديدآورنده : علی بیدسرخی