بازدید : 2278

روایت أنا نقطة تحت الباء در ترازوی نقد

چکیده : روایت «أنا نقطة تحت الباء» روایتی منسوب به امام علی است که در آثاری با رویکرد عرفانی که گاه در میراث عرفانی و فلسفی شرح داده شده نقل شده و گاه تک نگاری هایی متعددی در بارۀ آن نگاشته شده ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محسن دیمه کارگراب
بازدید : 1593

ارزیابی روایات مصافحه پیامبر(ص) با زنان با تأکید بر آیه 12 سوره ممتحنه

چکیده : شیوه بیعت پیامبر اکرم(ص) با زنان از مسائل متعارض در روایات فریقین است. اختلاف الحدیث به عنوان شاخه ای از علوم حدیث می تواند در رفع این تعارض مورد استفاده قرار گیرد. در این پژوهش، روایات در چهار ...

نویسنده :

 پديدآورنده : مصطفی زمانی
پديدآورنده : محمد رضا ستوده نیا
پديدآورنده : محمد رضا حاجی اسماعیلی
بازدید : 1231

اسماعیل بن مرّار در آینه نقد

چکیده : پژوهش حاضر با عنوان «اسماعیل بن مرار در آینه نقد» به دنبال آن بوده تا به شناسایی این راوی در میان افرادی با نام‌های مشابه پرداخته و پرده از روی وثاقت یا عدم وثاقت این فرد بردارد؛ به این منظور ...

نویسنده :

 پديدآورنده : فریبا رضازاده کهنکی
پديدآورنده : مهدی تقی زاده طبری
بازدید : 1330

وثاقت برقی با تأکید بر مشایخ او در کتاب المحاسن

چکیده : موضوع این تحقیق بررسی وثاقت برقی و اعتبار روایات او با تأکید بر مشایخ وی در کتاب المحاسن است. هدف اصلی این تحقیق تعیین اعتبار اساتید برقی و روایات ایشان و هدف فرعی آن تعیین اعتبار روایات کتب متأخر و ...

نویسنده :

 پديدآورنده : اکبر توحیدلو
بازدید : 1499

تأثیر شناخت احکام حکومتی در فهم حدیث

چکیده : فهم حدیث و حل تعارض مفهومی احادیث زمانی حاصل می‌شود که مقصود و جایگاه صدور روایت‌ها به درستی تببین شود. نخستین دستورات حکومتی اسلام، در حکومت پیامبر(ص) و امیر المؤمنین(ص)، متناسب با نیاز و وضعیت جامعه و مخاطبان آن زمان ...

نویسنده :

 پديدآورنده : حسین محققیان
پديدآورنده : محمد کاظم رحمان ستایش
بازدید : 1089

ارزیابی «نقل به معنا» و «تصحیف» در الجامع الصغیر

چکیده : الجامع‌ الصغیر، یکی از جوامع روایی معروف اهل سنت است که با روش الفبایی(بر حسب ابتدای روایات) تدوین شده است. این تحقیق به بررسی موارد تصحیف و نیز میزان روش‌مندی کتاب مذکور در «نقل به معنا»ی روایات پرداخته است. پژوهش حاضر، ...

نویسنده :

 پديدآورنده : مصطفی همدانی
بازدید : 1217

آسیب فارسی زدگی در فهم احادیث با تاکید بر ترجمه‌های نهج البلاغه

چکیده : در زبان فارسی وام واژه‌های بسیاری وجود دارد که از عربی به این زبان راه یافته، ولی پس از ورود به فارسی معنای جدیدی یافته است. این واژگان - که در این مقاله «کلمات فاعربی» خوانده شده‌اند - در هر ...

نویسنده :

 پديدآورنده : علی خنیفرزاده
بازدید : 1917

خاورشناسان و حدیث امامیه؛ طبقه‌بندی و تحلیل پژوهش‌ها

چکیده : مقدمۀ ارزیابی علمی رویکرد خاورشناسان به حدیث امامیه، مواجهه بدون واسطه با نگاشته‌های آنان است. این مهم جز با تتبع گسترده در میراث مکتوب آنان و مطالعۀ موردی هر یک از آنها میسر نخواهد بود. این نوشتار - که برآیند ...

نویسنده :

 پديدآورنده : علی حسن نیا
پديدآورنده : علی راد
بازدید : 1178

امکان سنجی عرضه روایت های تأویلی باطنی بر قرآن

چکیده : روایات هایی در متون حدیثی وجود دارد که در آنها از «عرضه حدیث بر کتاب خدا» سخن به میان آمده است. این روایت ها به منزله ارائه راهکار و سنجه ای است برای راستی آزمایی احادیث که مورد قبول عالمان ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمد مرادی
بازدید : 1827

روایات روزه عاشورا، چیستی، گونه ها و تحلیل

چکیده : روزۀ روز عاشورا همواره در میان عالمان اهل سنت و عالمان شیعه معرکه آرا بوده است. سبب اختلاف، وجود دو دسته روایات موجود در کتب روایی شیعه دربارۀ آن است. بررسی سندی و نیم نگاهی به محتوای احادیث، به روش ...

نویسنده :

 پديدآورنده : عبد العلی پاکزاد
پديدآورنده : مهدی جلالی
صفحه از 3
تعداد موارد : 28