بازدید : 1079

نقد و ارزیابی گزارش ابن‌طاووس از پوشش حضرت زهرا(ع) بر پایۀ دعای «نور»

چکیده : حجاب و عفاف یکی از آموزه‌های ارزندۀ ادیان الهی است. افزون بر قرآن کریم، در سنّت رسول خدا(ص) و سیرۀ اهل بیت(ع) نیز به روشنی اهمّیت و نقش این ارزشِ دینی تبیین شده است. هر چند در باره نوع و ...

نویسنده :

 پديدآورنده : حسن اصغر پور
بازدید : 1299

احادیث جمال یوسف در منابع اهل سنّت؛ آسیب‌شناسی و تاریخ‌گذاری

چکیده : تاریخ‌گذاری احادیث جمال یوسف در منابع اهل سنّت و اعتبارسنجی اسانید آن مسأله اصلی این مقاله است. نتایج این پژوهش نشان می ‏دهد که در موضوع جمال یوسف دو روایت از طریق کعب الأحبار (م34ق، شام) و ابن اسحاق (م151ق، ...

نویسنده :

 پديدآورنده : علی راد
بازدید : 1005

واکاوی نقّادانۀ روش خاورشناسان در فهم احادیث در باره آموزۀ‏ امامت (مطالعۀ موردی کتاب راهنمای ربّانی در تشیّع نخستین)

چکیده : پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و با هدف تأمّلی در روش خاورشناسان در فهم احادیث در حوزۀ امامت، به واکاوی نقّادانۀ کتاب راهنمای ربّانی در تشیّع نخستین از محمّد علی امیرمعزّی، استاد کرسی شیعه‌شناسی در دانشگاه سوربن فرانسه می‏ ...

نویسنده :

 پديدآورنده : مهیار خانی مقدم
پديدآورنده : محمد تقی دیاری بیدگلی
بازدید : 1146

جستاری در واژه‌های فارسی کتب اربعه و صحاح سته

چکیده : ارتباطات عامل مهم تأثیر و تاثر زبان‌هاست و تعداد واژه‌هایی که یک زبان از زبان دیگر می‌گیرد، به ارتباط دو گروه گویشوَر بستگی دارد. عرب‌ها نیز به واسطه ارتباطاتی که با اقوام دیگر داشته‌اند، برخی واژه‌ها را از زبان‌های دیگر ...

نویسنده :

 پديدآورنده : سیدمصطفی مناقب
پديدآورنده : مهدی آذری فرد
پديدآورنده : صمد عبداللهی عابد
بازدید : 1532

تحلیل و تنقیح داده‌های رجالی در باره محمد بن‌قیس

چکیده : عنوان محمد بن قیس بر اساس داده های رجالی و فهرستی موجود، میان چند نفر مشترک است که در این میان، محمد بن قیس اسدی و محمد بن قیس بجلی اهمیت بیشتری دارند. تحلیل سندی این داده ها و مقایسه ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمد غفوری نژاد
بازدید : 1496

وصیت مفضل بن عمر، بازیابی و اعتبارسنجی

چکیده : از مفضل بن عمر، متنی به نام «الوصیه» در دست است که شامل دو نوع سخن است: سخنان نویسنده و احادیث امام صادق(ص) همۀ این متن یا تنها احادیث آن از قرن دوم تا پنجم هجری در میان محدثان دست ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمود ملکی تراکمه‌ای
پديدآورنده : محمد کاظم رحمان ستایش
بازدید : 1101

واکاوی مفهوم ضرب در احادیث تنبیه کودکان برای نماز

چکیده : در مصادر حدیثی در باره تربیت دینی کودکان روایات زیادی وجود دارد که در میان آنها مراقبت بر نماز فرزندان جایگاه ویژه‌ای را به خود اختصاص داده است. در این بین، احادیثی به چشم می‌خورد که به سبب وجود واژه ...

نویسنده :

 پديدآورنده : علی کریمیان