بازدید : 1802

واکاوی نص‌گرایی در اندیشه علامه محمد باقر مجلسی

چکیده : از مسائل مهمی که در تاریخ تفکر اسلامی در باره دین‌شناسی مطرح بوده، این است که با چه روشی می‌توان صحت و سقم گزاره‌های دینی را ارزیابی کرد؟ اندیشوران مسلمان به این پرسش پاسخ‌های متعددی داده‌اند که بیشتر پاسخ‌ها ذیل ...

نویسنده :

 پديدآورنده : سید علی دلبری
بازدید : 1911

تحلیل انتقادی مدخلیت بدعت در جرح و تعدیل راویان از دیدگاه اهل‌سنت

چکیده : اخذ روایت از راویان مذاهب مخالف، در هر یک از مذاهب اسلامی چارچوب‌های ویژه‌ای دارد. از دیرباز، عالمان هر مذهب، بر اساس اصول جرح و تعدیل و با در نظر گرفتن میزان تأثیر مذهب راوی در محتوای روایات او، قواعدی ...

نویسنده :

 پديدآورنده : علی حاجی خانی
پديدآورنده : کاوس روحی برندق
پديدآورنده : علی مصلایی پور
پديدآورنده : نوروز امینی
بازدید : 1152

واکاوی تأثیر باورهای کلامی بر فهم حدیث و آسیب‌های آن

چکیده : در میان دانش‌های حدیثی، دانش «فقه الحدیث» از اهمیت بسزایی برخوردار است. عالمان و پژوهش‌گران عرصۀ دانش حدیث و اصول الفقه، فهم حدیث و متن را در گرو طی‌کردن دو مرحله می‌دانند: یکی معنای متن (مراد استعمالی) و دیگری فهم ...

نویسنده :

 پديدآورنده : علی حسن بگی
بازدید : 1540

تأملی در روایات نکوهش عبدالله بن عباس در برخی منابع متقدم شیعی

چکیده : ابن عباس از مشاهیر صحابه در تفسیر و روایت است که با القاب و عناوین برجسته‌ای از او یاد شده است. علی‌رغم نقل اخبار فراوان از او در منابع شیعی و همسویی بخشی از این روایات با عقاید شیعه، در ...

نویسنده :

 پديدآورنده : سید جعفر صادقی
پديدآورنده : عبد الهادی فقهی زاده
پديدآورنده : علیرضا دل افکار
بازدید : 1528

نقد و بررسی رابطه میان غلو و جعل در کتاب «الموضوعات فی آلاثار و الاخبار»

چکیده : غلو، به عنوان جریان انحرافی در دین، باعث آسیب‌هایی از جمله دین‌گریزی شده است. آقای معروف حسنی در مقابل روایات غلوآمیز موضع گرفته و به بررسی این روایات پرداخته و با توجه به این که بسیاری از روایات را به ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمد رضا عزتی فردویی
پديدآورنده : صمد اسمی قیه باشی
بازدید : 1059

ناسازگاری عدد و معدود در روایات با تأکید بر روایت مکارم اخلاق انبیا

چکیده : صحت یک متن حدیثی، افزون بر روش‌های شناخته شده اعتبارسنجی سندی، به هماهنگی متن حدیث نیز وابسته است. یکی از مواردی که در برخی روایات مشاهده می‌شود، عدم تطابق عدد و معدود در متن حدیث است. احادیثی وجود دارد که ...

نویسنده :

 پديدآورنده : ادریس عظیما
پديدآورنده : احمد غلامعلی