مهم ترین نکات در واقعه مباهله پیامبر(ص)

چه نکته های مهمی از قضیه مباهله حضرت محمد(ص) به دست می آید؟
 4164

معنای «مولا» در حدیث غدیر

معنای «مولا» در حدیث غدیر چیست؟
 2329

توصیف تاریخی غدیر خم

غدیر خم دارای چه اوصاف تاریخی است؟
 2608

استناد امام علی به حدیث غدیر

چرا امیرالمؤمنین(ع) به مفاد حدیث غدیر اشاره نکرد؟ آیا این دلیل بر این نیست که ولایت مطرح در حدیث غدیر به معنای حکومت و خلافت نبوده است؟
 4385

بزرگداشت غدیر از سوی امام رضا(ع)

آیا امام رضا(ع) عید غدیر را گرامی می داشت؟
 404

اعتبار حدیث غدیر

میزان اعتبار حدیث غدیر چقدر است؟
 3473

موقعیت جغرافیایی غدیر

غدیر کجاست؟
 445

معترض در قضیه غدیر

در حالی معترض در قضیه غدیر که عذاب شد، حارث بن نعمان معرفی شده که چنین نامی در کتاب های معروفی مانند الاستیعاب ـ که مخصوص ذکر اسامی و شرح حال اصحاب است ـ، نیامده است. چگونه چنین چیزی ممکن است؟
 618

آیات نخستین سوره معارج و قضیه غدیر

ماجرای غدیر بعد از بازگشت پیامبر(ص) از حجّة الوداع، یعنی در سال دهم هجری رُخ داد، در حالی که سوره معارج، مکّی است و پیش از هجرت، نازل شده است. چگونه آیات نخستین سوره معارج مربوط به حادثه غدیر می تواند باشد؟
 979

نام گذاری غدیر خم

سبب نام گذاری غدیر خم به این نام چیست؟
 1903
صفحه از 285
تعداد موارد : 2850