بازدید : 314

دفتر عقل و آیت عشق

چکیده : كتاب خوب دینی، با صرف نظر از محتوای تبلیغی آن، چه مؤلفه هایی دارد؟ بابایی: اول باید کتاب دینی را تعریف کنیم تا به مؤلفه های آن برسیم. من کتاب دینی را هر اثری میدانم که هدفی همسو و ...

نویسنده :

 پديدآورنده : رضا بابایی
بازدید : 265

دو به علاوه یک

چکیده : مرور پیشخان کتاب هایی که مضامین دینی داشته باشند، وجود دو گرایش پررنگتر را در تولید آنها نشان میدهد: گرایش اول: بازارمحور. گرایش دوم: کمیت محور. گرایش دیگری نیز البته به ویژه در دو سه سال اخیر، قابل شناسایی و نام ...

نویسنده :

 پديدآورنده : مصطفی پورنجاتی
بازدید : 345

یاد داشت مدیر مسئول

چکیده : چندی است که معاونت فرهنگی و هنری دارالحدیث مأموریت یافته است در جهت تولید آثار عمومی و ترویجی برای مقاطع سنی مختلف، فعالیت خود را آغاز، و برای تولید آثار مکتوب و غیر مکتوب، با هدف تأثیرگذاری فرهنگی در جامعه، ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمد تقی سبحانی نیا
صفحه از 2
تعداد موارد : 13