بازدید : 25

مفهوم شناسی «و الشاخص عنکم متدارک بِرحمة من ربه» در خطبه سیزدهم نهج البلاغه و تحلیل آن

چکیده : یکی از مسائل پس از جنگ جمل، خطبه امیرمؤمنان (ع) در توصیف مردم بصره و توبیخشان و توصیه به ترک آنان با عبارت «الشَّاخِصُ عَنْکمْ» است که در خطبه سیزدهم نهج‌البلاغه آمده است. مترجمان نهج‌البلاغه معانی: وانهادن، رخت بر بستن، ...

نویسنده :

 پديدآورنده : سید مهدی ظفر حسینی
پديدآورنده : علی اسدی اصل
پديدآورنده : حسن نقی زاده
بازدید : 28

نظریه تحلیل فهرستی احادیث؛ چیستی و ابهامات

چکیده : نظریه «تحلیل فهرستی احادیث» که در سال‌های اخیر پیرامون اعتبارسنجی روایات مطرح شده، توجه بسیاری از پژوهشگران علوم اسلامی را به خود جلب کرده است. با وجود آثاری که توسط مبدع نظریه و شاگردان ایشان به رشته تحریر در آمده، ...

نویسنده :

 پديدآورنده : علیرضا صفاریان همدانی
پديدآورنده : علی احمد ناصح
پديدآورنده : محمد تقی دیاری بیدگلی
بازدید : 85

نقد و بررسی مستندات روایی دوگانگی خُلق و خوی امام حسن و امام حسین (ع)

چکیده : در منابع روایی، گزارش‌ها و روایاتی وجود دارد مبنی بر این‌که امام حسن و امام حسین (ع) تفاوت‌هایی اساسی با هم داشتند؛ به گونه‌ای که این تفاوت‌ها در جهت‌گیری‌ها و اهداف هر یک از آن دو امام، تأثیر به سزایی ...

نویسنده :

 پديدآورنده : حسین براتی
پديدآورنده : عباس اسماعیلی زاده
بازدید : 28

آسیب‌شناسی نقد‌های تاریخی علامه شوشتری در حوزه روایات تفسیری

چکیده : در نقد متن هر حدیثی گردآوری تمامی داده‌های مرتبط و اِعمال دقیق ضوابط نقد، حائز اهمیت است. گاه به رغم دقت ناقد حدیث، وی از خطا مصون نمی‌ماند. این مقاله در صدد پاسخ به این سؤال است که تا چه ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمد کاظم رحمان ستایش
پديدآورنده : مهین شریفی اصفهانی
پديدآورنده : زهرا شادی نفیسی
پديدآورنده : سمیه ذوالقدرنیا
بازدید : 31

اعتبارسنجی گونه های مختلف روایات نزد شیخ صدوق

چکیده : اعتبار به عنوان یکی از ملاک‌های مهم گزینش و نقل روایات نزد شیخ صدوق مطرح است، اما این‌که این ملاک در کلیه روایات و آثار وی، مدنظر بوده، میان عالمان حدیث محل اختلاف است. مقاله حاضر که به روش توصیفی ...

نویسنده :

 پديدآورنده : معصومه طاهریان قادی
پديدآورنده : سید محسن موسوی
پديدآورنده : سید علی ‌اکبر ربیع‌ نتاج
پديدآورنده : مهدی تقی زاده طبری
بازدید : 18

بازشناسی جایگاه رجالی آخرین راوی در سند روایت «إِقْرَأْ کَمَا یَقْرَأُ النَّاسُ‏»

چکیده : یکی از روایاتی که صاحب‌نظران عرصه علوم قرآن، فقها، مفسران و قرائت در منابع خود به آن استناد نموده‌اند، روایت «إِقْرَأْ کَمَا یَقْرَأُ النَّاسُ‏» است که نزد بسیاری از اندیشمندان صحت سند و متن آن پذیرفته‌شده است؛ اما برخی سند ...

نویسنده :

 پديدآورنده : زهرا قاسم نژاد
پديدآورنده : اسماعیل زارعی
بازدید : 14

بازنمایی هویت معاویه در نامه‌های نهج‌البلاغه با رویکرد نشانه‌شناسی اجتماعی

چکیده : پیوند ناگسستنی حدیث و تاریخ، زمینه‌ساز کارایی هر یک در سنجش دیگری به شمار می‌آید. در این راستا، کاوش‌های حدیث‌پژوهان و تاریخ‌پژوهان، دربردارنده گزاره‌های ناهمسازی در ترسیم هویت معاویه، نخستین حاکم اموی است. در پژوهش حاضر با رویکرد نشانه‌شناسی اجتماعی، ...

نویسنده :

 پديدآورنده : مرضیه محصص
پديدآورنده : نگار ذیلابی
بازدید : 16

بررسی روایت مجادله امام علی (ع) با پیامبر (ص) در مصادر اهل سنت

چکیده : در مصادر روایی اهل ‌سنت، روایتی مبنی بر جدل امام علی (ع) با پیامبر (ص) نقل شده است. بنا بر مضمون روایت، پیامبر (ص) قصد بیدار کردن امام علی (ع) را برای نماز شب داشتند؛ امّا با پاسخ جبرگرایانه امام ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محسن دیمه کارگراب
پديدآورنده : زهرا خراسانی
بازدید : 18

تبارشناسی روایات قصار تحف العقول

چکیده : کتاب تحف‌العقول عن آل‌الرسول (ص) اثر حسن‌بن‌شعبه حرانی دربردارنده روایات طوال و قصار رسول خدا (ص) تا امام حسن عسکری (ع) است که مشخصه اصلی آن‌ها ارسال در سند است. افزون بر ارسال اسانید، مطابق تصریح مؤلف، جملات حکیمانه هم‌سنخ ...

نویسنده :

 پديدآورنده : هاجر بنائی
پديدآورنده : سیدمهدی لطفی
بازدید : 11

تحلیلی بر دیدگاه ابن غضائری پیرامون ابوبصیر مرادی

چکیده : ابوبصیر لیث بن بختری از راویان امامان باقر و صادق (ع) است. غالب رجالیان متقدم درباره توثیق صریح ابوبصیر مرادی سکوت کرده‌اند. در این میان دیدگاه ابن غضائری متفاوت از دیگران است؛ او ضمن گزارش رنجش و کدورت خاطر امام ...

نویسنده :

 پديدآورنده : رحیمه شمشیری
صفحه از 11
تعداد موارد : 105