بازدید : 2432

پژوهشی در اعتبارسنجی روایت «معائش عباد» با تکیه بر آرای فقیهان امامی

چکیده : هرچند بنابر آگاهی‌های موجود کتاب تحف‌العقول از جمله منابع حدیثی متقدم است که به دست علی بن حسن بن شعبة حَرّانی ـ معاصر شیخ صدوق (م 381ق) ـ تألیف شده است، اما نخستین اشاره‌ها به آن در آثار سده‌های دهم ...

نویسنده :

 پديدآورنده : حمید باقری
بازدید : 2249

نقش عقل در فهم لوازم معنای حدیث و گسترش مفهوم آن

چکیده : عقل از دیدگاه اسلام دارای جایگاه ویژه و والایی است و به عنوان یکی از دو حجت خداوند بر مردم شمرده شده است؛ زیرا می‌تواند بهترین راهنمایی‌ها را به انسان در امور گوناگون زندگی ارائه دهد. از سوی دیگر، حدیث ...

نویسنده :

 پديدآورنده : علی محمد میر جلیلی
پديدآورنده : محمد شریفی
پديدآورنده : حسن رضایی هفتادر
بازدید : 1228

تبیین جایگاه رحمت الهی در احادیث قدسی با استفاده از روش تحلیل محتوا

چکیده : روش تحلیل محتوا، روشی است که نوشتار حاضر جهت دستیابی به آموزه ­های حدیث قدسی در باب رحمت الهی، به کار گرفته، احادیث قدسی با موضوع رحمت خداوند را مورد مطالعه قرار می­ دهد و با بررسی دیدگاه­ های اعتقادی ...

نویسنده :

 پديدآورنده : مهدی مطیع
پديدآورنده : امیر احمدنژاد
پديدآورنده : مریم پیمانی
بازدید : 1260

بررسی فقه الحدیثی روایات عالم اظلّه و اشباح

چکیده : مفاد شماری از روایات؛ بیانگر آفرینش روح انسانها قبل از بدنشان است. این روایات که با عنوان هایی مانند روایات أظلّة، اشباح و ارواح یاد می­ شوند؛ از سوی برخی اندیشوران مانند شیخ مفید (ره) نادرست ارزیابی شده است. استناد ...

نویسنده :

 پديدآورنده : سید حسین کریم پور
پديدآورنده : محسن نورائی
بازدید : 1261

بررسی سندی - فقه الحدیثی روایت «لا مهدی الا عیسی بن مریم» در منابع روایی اهل سنت

چکیده : در منابع روایی اهل سنت، حدیثی با طرف «لا مهدی الا عیسی بن مریم» نقل شده و این حدیث حتی در بعضی از کتب شش گانه اهل سنت نیز روایت شده است؛ نقل حدیث مذکور در جوامع روایی اهل سنت، ...

نویسنده :

 پديدآورنده : مجید معارف
پديدآورنده : فرشاد منائی
بازدید : 2617

روش فقه الحدیثی کلینی در شرح احادیث کافی

چکیده : کتاب کافی، به دلیل اعتبار و وثاقت مؤلف، و قدمت کتاب و نزدیکی به زمان حضور ائمه(ع)، از زمان تألیف، مورد توجه علما و محدثان امامی قرار گرفت و در طول تاریخ حدیث شیعه بر روایات آن شروح متعددی نگاشته ...

نویسنده :

 پديدآورنده : مهدی ایزدی
بازدید : 1696

احادیث مدفن آدم (ع)؛ تعارض و راهکارها

چکیده : در موضوع مدفن آدم (ع) چهار نگره در متون اسلامی بازتابیده است؛ مکه، نجف، هند، بیت المقدس. دو مکان نخست در روایات امامیه، مکه و هند و بیت المقدس در منابع روایی- تاریخی اهل سنّت گزارش شده است. پذیرش یکی ...

نویسنده :

 پديدآورنده : علی راد