بازدید : 1064

مقایسه اندرزنامه‌ طاهر ذوالیمینین با نامه‌ امام علی(ع) به مالک اشتر

چکیده : در تاریخ اسلام سیاست نامه‌ها و نامه‌های سیاسی از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند. چنانکه بین سه قرن اولیه هجرت نامه‌های بسیار مشهوری در این خصوص توسط امام علی (ع) خطاب به مالک اشتر نخعی و طاهر بن حسین (ذوالیمینین) سردار معروف ...

نویسنده :

 پديدآورنده : سید ابوالفضل موسوی فرد
پديدآورنده : حسن صادقی سمرجانی
بازدید : 1166

روش‌ها و معیارهای نقد روایت در تفسیر «فی ظلال القرآن»

چکیده : روایت به عنوان یکی از منابع تفسیری همواره مورد توج مفسران قرآن بوده و در تفسیر قرآن به اشکال گوناگون از آن بهره گرفته شده است. برخی مفسران تنها به نقل روایت پرداخته و برخی دیگر به نقد و بررسی ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمد مولوی
پديدآورنده : داود معماری
پديدآورنده : مرضیه مهری ثابت
بازدید : 1739

جایگاه و کارکرد اصول و قواعد فقه الحدیثی در «استقصاء الاعتبار فی شرح الاستبصار»

چکیده : درک و فهم حدیث به عنوان دومین منبع احکام و دستورات اسلام از اهمیت شایانی برخوردار است. علوم حدیثی از جمله فقه الحدیث متکفل این مهم است. از این­ رو، علما و فقها از جمله مؤلف استقصاء الاعتبار فی شرح ...

نویسنده :

 پديدآورنده : عبدالله غلامی
بازدید : 1067

تحلیل انتقادی مواجهۀ یحیی محمد با مسألۀ امامت در «مشکلة‌الحدیث»

چکیده : ریشۀ بسیاری از اتهامات به شیعه و ناصحیح خواندن احادیث شیعی، به اصل امامت بازمی‌گردد؛ چنان‌که نویسندۀ کتاب مشکلة‌الحدیث، حجم زیادی از اشکالات خود بر متن احادیث شیعه را بر این اصل متمرکز ساخته است. یحیی محمّد، امامت را اکتسابی ...

نویسنده :

 پديدآورنده : عبد الهادی فقهی زاده
پديدآورنده : زهرا عماری الهیاری
بازدید : 990

بررسی استنادهای تفسیری در «مواهب الرحمن فی تفسیر القرآن» سید عبدالاعلی سبزواری

چکیده : اختلاف در استنادهای تفسیری کم و بیش در تفسیر همه­ ی آیات و سور اثر گذاشته و روش­ های تفسیری گوناگونی را شکل می ­دهد. سید عبدالاعلی سبزواری در تفسیر مواهب الرحمن فی تفسیر القرآن از منابع و مستندات گوناگونی ...

نویسنده :

 پديدآورنده : فتحیه فتاحی زاده
پديدآورنده : زهرا جدیدی
بازدید : 1744

بازخوانی پیشینه مصطلح الحدیث شیعه

چکیده : بررسی عوامل و زمینه‌های پیدایش و سیر تطور مصطلح الحدیث از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. از آنجا که برخی از مخالفان علم درایه، خاستگاه و منبع اصطلاحات حدیثی شیعه را آثار و کلمات اهل سنت دانسته و این دانش را ...

نویسنده :

 پديدآورنده : حسن نقی زاده
پديدآورنده : سید محمد حسین موسوی