بازدید : 2389

نقد و بررسی کتاب‌ «الاسرار المرفوعه‌ فی الاخبار الموضوعه‌»

چکیده : ملا علی قاری از علمای متأخر اهل‌ سنت‌ است‌ که‌ در کتاب‌ «الاسرارالمرفوعه‌» به‌ بررسی اخبار موضوع‌، همت‌ گماشته است. اهمیت‌ بحث‌ از حدیث‌ موضوع‌ در این‌ است‌ که‌ گاهی احادیث‌ سست‌، موجب‌ وهن‌ اسلام‌ می‌شود و اهمیت‌ نقد کتاب‌ ...

نویسنده :

 پديدآورنده : سید رضا مؤدب
پديدآورنده : صمد عبداللهی عابد
بازدید : 1555

نقد و بررسی سندی و متنی روایات اسباب نزول سوره‌های نبأ تا فجر

چکیده : در جوامع روایی و کتب تفسیری و اسباب نزول، برای بسیاری از آیات و سوره‌ها، سبب نزول گزارش شده است. اما از آن‌جا که تمام روایات اسباب به صحت نپیوسته است، محققان را بر آن داشته تا به ارزیابی سند ...

نویسنده :

 پديدآورنده : رسول محمد جعفری
پديدآورنده : اصغر هادوی کاشانی
پديدآورنده : حسین محمدی
بازدید : 2067

کتاب «نقد کتب حدیث» در ترازوی نقد با تکیه بر آسیب‌های فقه الحدیثی

چکیده : کتاب «نقد کتب حدیث» از آثار یکی از مؤلفان عصر حاضر است که در نویسنده‌ آن به تصور خود، به معرفی احادیث جعلی موجود در منابع روایی شیعه پرداخته است. دقت در روش کاری مؤلف نشان می‌دهد که برخی روایات ...

نویسنده :

 پديدآورنده : مجید معارف
پديدآورنده : مهدی هادیان
بازدید : 1557

بازخوانی روایات جمع قرآن بر پایۀ حدیث نزول قرآن بر هفت حرف

چکیده : پیامبر اکرم (ص) هم زمان با بنیان­گذاری قرائت و کتابت قرآن کریم، نظام آموزش آن را با هدف فهم و دریافت، و بکارگیری زبان قرآن پایه­ گذاری کردند. از این رو، بر اساس زمینه ­های صدور حدیث نزول قرآن بر ...

نویسنده :

 پديدآورنده : سید کاظم طباطبایی
پديدآورنده : محسن رجبی قدسی
بازدید : 2133

احادیث ابدال و مفهوم آن‏

چکیده : ابدال یکى از اصطلاحات فرهنگ اسلامى نزد فریقین است که از دیرباز بر زبان احادیث و علماى دین ظاهر شده است. اما این اصطلاح به چه معناست؟ مصادیق آن کدامست؟ نظر اهل سنت و شیعه در این باره، با توجه ...

نویسنده :

 پديدآورنده : قاسم بستانی
بازدید : 2454

احادیث آفرینش آدم «علی صورته»: چالش های فهم در سده های دوم و سوم هجری

چکیده : احادیث خلق آدم «علی صورته» که به طور گسترده در جوامع حدیثی نقش بسته اند، در طی سده های متمادی زمینه ای برای چالش عقایدی میان جریان های مختلف جهان اسلامی، به ویژه محدثان متکلمان بوده است. در پهنه ...

نویسنده :

 پديدآورنده : احمد پاکتچی