بازدید : 1639

ارزيابی رجالی شخصيت مسور بن مخرمه در عرصه سیاست و حدیث

چکیده : این نوشتار کوشیده است از ابعاد مختلفی شخصیت مسور بن مخرمه را مورد مطالعه قرار دهد تا تصویری روشن از او، هم از حیث تاریخی و هم از جهت رجالی بدست آورد. بررسی تاریخی این نوشتار بر پایه ی شخصیت ...

نویسنده :

 پديدآورنده : سید رضا مؤدب
پديدآورنده : سید محمد تقی موسوی کراماتی
بازدید : 1089

ابعاد تربیت فرزند در احادیث معصومان «علیهم‌السّلام»

چکیده : فرزند در اسلام به عنوان نور چشم، باقیاتُ الصالحات زندگی و ثمره جامعه اسلامی، اهمیت و جایگاه والایی دارد. در احادیث رضوی، تربیت صحیح همراه با روش مناسب حق فرزندان، دانسته شده است. هدف اصلي پژوهش پیش رو پاسخ به ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمد امامی
پديدآورنده : سید ابوالقاسم حسینی زیدی
پديدآورنده : محمد شمس الدین دیانی تیلکی
بازدید : 1723

تحلیل قرآنی روایات فضایل اهل بیت (ع) بر پایه «مستدرک علی الصحیحین»

چکیده : فضایل اهل بیت (ع) در جلد سوم و طی 19 روایت از کتاب «مستدرک علی الصحیحین» تجلّی یافته است. پرسش پژوهش حاضر چگونگی تطبیق روایات فضایل اهل بیت (ع) در مستدرک حاکم با آیات قرآن کریم است. این مقاله در ...

نویسنده :

 پديدآورنده : میثم خلیلی
پديدآورنده : جواد فرامرزی
پديدآورنده : محمد جواد آبتین
بازدید : 1839

بررسي سندي و متني حدیث «أبغض الحلال الی الله الطلاق» در منابع فریقین

چکیده : حدیث «أبغض الحلال الی الله الطلاق» حدیث مشهوری منسوب به پیامبر ص است كه در منابع شيعه و اهل سنت به طرق متعدد و با صدر و ذيل هاي مختلف روايت شده است. براساس طَرَف يا بخش برجستة حديث، طلاق ...

نویسنده :

 پديدآورنده : مهدی جلالی
پديدآورنده : محمد مهدی آجیلیان مافوق
بازدید : 1022

پژوهشی در روایات ارتداد صحابه پس از رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم

چکیده : براساس آیات و روایات، «صحابۀ پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم» به لحاظ درجات ایمان و عمل، مراتب گوناگونی داشته در بین آنان افراد شایسته و ناشایست وجود داشت. با این حال، به هنگام رحلت رسول خدا صلی الله علیه و ...

نویسنده :

 پديدآورنده : جواد ایروانی
بازدید : 970

احادیث امامیه و متن شناخت قرآن

چکیده : متن شناسی به مطالعه ماهیت، ویژگی های صوری، ساختاری، محتوایی متن اثر علمی یا دینی اطلاق می شود که آگاهی از آنها به عنوان پیش شرط در تفسیر متن ضروری است از این رو متن شناخت، مقدمه تفسیر متن است ...

نویسنده :

 پديدآورنده : علی راد