بازدید : 537

مفهوم‌شناسی «ریب» در قرآن و روایات اهل بیت(ع)

چکیده : هدف از این پژوهش دستیابی به مفهوم «ریب» در قرآن و روایات است که با روش نقلی همراه با توصیف و تحلیل انجام شده است. این واژه در لغت به سه معنای مطلق شک، شک همراه با ترس و بدگمانی، ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محسن عطاء الله
پديدآورنده : سید رسول موسوی جروکانی
بازدید : 491

سیر تطور پژوهش‌های غربی دربارۀ تفسیر امامیه تا پایان قرن بیستم

چکیده : قرآن‌پژوهی غربی در دویست سال اخیر مراحل مختلفی را در مسیر رشد و پیشرفت خود طی کرده است که پیش از این در کتاب‌ها و مقالات بسیاری به آن پرداخته شده است. اما در ارتباط با آثاری که قرآن‌پژوهان غربی ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمد علی طباطبایی
بازدید : 458

گونه شناسی نعمت در قرآن

چکیده : این پژوهش به منظور شناخت اقسام کلی نعمت در قرآن انجام گرفته است که می تواند در فهم و تفسیر کاربردهای نعمت در قرآن اثرگذار باشد. روش پژوهش، نقلی همراه با تحلیل مفهومی است. در ابتدا مفهوم واژۀ نعمت و ...

نویسنده :

 پديدآورنده : سید رسول موسوی جروکانی
بازدید : 542

نزول وحی بیانی بر اهل بیت(ع) در شب قدر

چکیده : شب قدر در فرهنگ قرآن کریم و روایات از جایگاه عظیمی برخوردار است. اهمیت این شب تا حدی است که نه‌تنها آیات مختلفی از سور قرآن کریم در مورد خصوصیات این شب نازل شده، بلکه سوره­ای مستقل‌ با تمام آیاتش‌ ...

نویسنده :

 پديدآورنده : خدیجه محمدی فروشانی
پديدآورنده : محمد احسانی فر لنگرودی
بازدید : 434

دیدگاه مفسران و محدثان امامیه دربارۀ ترتیب آیات و سوره‌های قرآن کریم

چکیده : از آنجا‌ که ترتیب کنونیِ تعداد قابل توجهی از آیات در قرآن کریم بر خلاف ترتیب نزول بوده و در برخی موارد، آیات مکی و مدنی در یک سوره در کنار هم قرار گرفته‌اند، که گاه تاریخ نزول آنها با ...

نویسنده :

 پديدآورنده : حامد شریفی نسب
پديدآورنده : سید محمود طیب حسینی
بازدید : 532

آیۀ 81 بقره در تفسیر معتزلیان، اشعریان و امامیان

چکیده : آیۀ 81 سورۀ بقره دربارۀ عذاب گناهکارانی است که خطا و گناهشان بر جان آنان چیره شود. ویژگی عذاب آنها جاودانه بودن است. از آنجایی که اهل گناه، ممکن است کافر و ممکن است مسلمان باشند، در میان صاحب­ نظران ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمد مرادی