هدف صحیح زندگی از منظر قرآن و حدیث

چکیده : تعالی و یا سقوط معنوی یک جامعه،‏ وابسته به نوع انتخاب اهداف توسط افراد آن جامعه است و عدم شناخت "هدف صحیح"،‏ افراد و جوامع را از رسیدن به سعادت بازمی‌دارد. لذا این مقاله تلاش نموده‌است تا ضمن جستجوی "هدف ...

نویسنده :

 پديدآورنده : عبد الهادی مسعودی
پديدآورنده : زیبا شیخ الاسلامی

تحلیل برهان پایدار و ناپایدار در ترجیح آخرت بر دنیا

چکیده : در متون دینی تأکیدی ویژه نسبت به زهد ورزیدن انسان به دنیا و ترغیب نمودن او به سرای اخروی وجود دارد. یکی از دلایل این امر،‏ به وجه پایداری آخرت،‏ جاودانه طلب بودن انسان و ناپایداری جهانی که در آن ...

نویسنده :

 پديدآورنده : عباس پسندیده
پديدآورنده : معصومه سالخورده

تحلیل مفهومی «لا اکراه فی الدین» و نظریه «آزادی و مسئولیت عقیده»

چکیده : آیه 256 سوره بقره از «عدم اکراه در دین» سخن گفته که مدلول آن مورد مناقشه مفسران است. پژوهش حاضر،‏ به بررسی آیه با توجه به ظهور،‏ فضای نزول،‏ استعمالات و فهم صحابه و تابعان می‌پردازد. این مقاله پس از ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمد مهدی احسانی فر
پديدآورنده : کاظم قاضی زاده

مستندات قرآنی وگونه‌شناسی احادیث «بَابُ فَضْلِ الْإِیمَانِ عَلَی الْإِسْلَامِ وَ الْیقِینِ عَلَی الْإِیمَانِ» اصول کافی

چکیده : در این مقاله،‏ مستندیابی قرآنی و گونه شناسی «بَابُ فَضْلِ الْإِیمَانِ عَلَی الْإِسْلَامِ وَ الْیقِینِ عَلَی الْإِیمَانِ» اصول کافی بررسی شده است. یافتن مستندات،‏ مبتنی بر ریشه‌دار بودن کلمات اهل‌بیت:در قرآن،‏ ارائه شده و شناسایی گونه‌ها نیز ضمن ارائه طبقه‌بندی ...

نویسنده :

 پديدآورنده : فریبا صادقی دوست
پديدآورنده : مسعود حسن زاده گلشانی
صفحه از 2
تعداد موارد : 14