مؤلفه‌های رفتار حکیمانه در آیات و روایات (سبک زندگی حکیمانه)

چکیده : هدف این مقاله آن است که مؤلفه‌های رفتار حکیم را بر اساس آیات و روایات بشناساند. مسئلهٔ اصلی این پژوهش تبیین مؤلفه‌های رفتار حکیمانه از نظر قرآن و احادیث است که مراد از این مولفه‌ها, عناصر و اجزای مؤثر در ...

نویسنده :

 پديدآورنده : فاطمه ربانی فر
پديدآورنده : علی راد

عقل زنان از منظر نهج ‏البلاغه

چکیده : سخنان امام علی (علیه السلام)،‏ نخستین مصداقِ راسخان در علم بعد از رسول اکرم (صلی الله علیه وآله) و آشناتر از هر کس به تأویلات قرآن،‏ باید در هر زمینه‌ای،‏ منطقی و مستدل و منطبق بر قرآن باشد. در خطبهٔ ...

نویسنده :

 پديدآورنده : سیده زهرا امینی
پديدآورنده : حسن ابراهیمی

بازشناسی مفهوم «فلاح» در قرآن و حدیث

چکیده : این نوشتار،‏ در پی بازشناسی معنا و مفهوم «فلاح» در نگاه قرآن و حدیث است. و با روش توصیفی و تحلیل محتوایی متن،‏ کوشیده است تا تعریف جامعی از «فلاح» در نظام اخلاقی اسلام به دست دهد. با وجود اینکه ...

نویسنده :

 پديدآورنده : علی ملکوتی نیا
پديدآورنده : عباس پسندیده

آثار محبّت به ولیّ عصر (عجل الله تعالی فرجه) در زمان غیبت

چکیده : محبّت به حضرت ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه) به عنوان عصاره‌ٔ خلقت و آخرین ذخیره‌ٔ الهی برای برپایی حکومت عدل روی زمین،‏ در شب معراج پیامبر گرامی اسلام (صلی الله علیه وآله) مورد تأکید خداوند متعال قرار گرفته است. ...

نویسنده :

 پديدآورنده : زهرا حسام محمدی
پديدآورنده : علی افضلی

ارتباط ایمان و عمل صالح

چکیده : ایمان و عمل صالح دو کفۀ ترازو برای سنجش میزان اعتقاد به خداوند و دو مسیر تعالی برای حصول به کمال،‏ سعادت و قرب الهی است. از بررسی‌های علمی مشخص می‌شود که این دو عنصر کاملاً به هم وابسته بوده ...

نویسنده :

 پديدآورنده : فاطمه لاغری فیروزجائی
پديدآورنده : طیبه مکی آبادی

امامت در استنادهای قرآنی امام رضا (علیه السّلام)

چکیده : امامت بر مردم،‏ از وظایف امام است و این امری حیاتی است که باید کندوكاو کرد و به شبهات پیرامون آن پاسخ داد. نظر به اهمیت موضوع امامت که از سوی امام رضا (علیه السلام) با استناد به آیات وحی ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمد امین انسان
پديدآورنده : علی خیاط

ریشه حوادث تلخ و شیرین از نگاه قرآن و روایات

چکیده : مقالهٔ حاضر به بررسی این نکته پرداخته است که بر اساس آیات و روایات،‏ نعمت‌های بیکران پروردگار در سایهٔ رحمت او و نه از روی استحقاق انسان به وی می‌رسد؛ حال اگر کسی در مسیر رضای خداوند گام زند و ...

نویسنده :

 پديدآورنده : مهدیه طاهری
پديدآورنده : حسن تقی زاده