بررسی تطبیقی روش‌شناسی فهم و نقد روایات در تفاسیر المنار و الفرقان

چکیده : یکی از منابع تفسیری، بهره‌گیری از روایات است. برخی از مفسران تنها به نقل روایات بسنده کرده و گروهی دیگر به تحلیل و نقد و بررسی آن‌ها پرداخته‌اند. تفسیر المنار عبده و رشیدرضا و الفرقان آیت‌الله صادقی تهرانی جزء گروه ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمد علی رضایی کرمانی
پديدآورنده : محمد مولوی
پديدآورنده : مهدی جلالی
پديدآورنده : علی اسدی

تاریخ‌گذاری حدیث «علیکم بسنّتی و سنّه الخلفاء الراشدین» (روش تاریخ‌گذاریِ سند ـ متن)

چکیده : تاریخ‌گذاری حدیث یعنی تعیین تقریبیِ زمان، مکان، پدیدآورنده و سیر تغییرات یک روایت در بستر تاریخ. دانشمندان غربی اغلب به جنبۀ تاریخی حدیث توجه دارند و آن را منبعی برای بازسازی تاریخ اسلام به شمار می‌آورند، یعنی تاریخ وقایع، تاریخ ...

نویسنده :

 پديدآورنده : سعید شفیعی
پديدآورنده : عبد الهادی فقهی زاده

حسن بن عباس بن حريش و کتاب «إِنَّا أَنْزَلْنَاه فی لَيلَهِ الْقَدرِ»

چکیده : مسئلۀ اعتبار کتاب «إِنَّا أَنْزَلْنَاه فی لَيلَهِ الْقَدرِ» حسن بن عباس بن حريش رازی مورد اختلاف محدثان دو مکتب حديثی قم و بغداد است. محدثان قمی همچون صفار، کلينی و شيخ صدوق اعتبار کتاب را به ويژه در ، «اثبات ...

نویسنده :

 پديدآورنده : حمید باقری

بررسی سند و متنِ حديث« لولاک لما خقلت الافلاک»

چکیده : روايت های بسياری در نوشته های شيعه و سنی دربارۀ آغاز و انگيزۀ آفرينش به دست خداوند گزارش شناسانده اند . يکی ا ز  شده است. در پاره ای از اين روايت ها، انگيزۀ آفرينش را حضرت رسول اين ...

نویسنده :

 

زيبايی شناسی خطبۀ آفرينش در پرتو نقد فرماليستی

چکیده : پژوهش حاضر می کوشد نخستين خطبۀ نهج البلاغه را از ديدگاه نقد فرماليستی ارزيابی کند و به اين که بی گمان بايد مفهوم و معنا اصل قرار گيرد، جانب « آفرينش » مسئله بپردازد که در متن دينيِ خطبۀ فرم ...

نویسنده :

 

اعتبارسنجی روايت «حب علی حسنه لا تضر معها سيئه » در مصادر شيعه و سنی

چکیده : «حب علی حسنه لا تضر معها سيئه، وبغضه سيئه لا تنفع معها حسنه» روايت مستفيضی است که به سبب پيوند و ارتباط با عقايد و کلام شيعی، از اهميت والايی برخوردار است. پژوهش پيش رو بر آن است تا نخست ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمد حسن رستمی

جايگاه و کاربرد حديث در تفسير سيد حيدر آملی

چکیده : حيدر بن علی بن حيدر معروف به سيد حيدر آملی، فيلسوف و عارف قرن هشتم هجری و صاحب تفسير المحيط الاعظم است. ايشان اين تفسير را در اواخر عمر خويش نگاشته و در آن، فراوان از بهره بردند. حديث در ...

نویسنده :

 پديدآورنده : زهرا شادی نفیسی

روايت عمر بن حنظله، مقبوله يا صحيحه؟

چکیده : از روايات مهمی که در مباحث کليدی فقه و اصول مانند تعادل و ترجيح، شهرت فتوائيه، اجتهاد و تقليد، . ولايت فقيه و... مورد استفاده قرار گرفته، روايتی است از عمر بن حنظله به نقل از امام صادق تعبير کرده ...

نویسنده :

 پديدآورنده : علی اکبر کلانتری

ابومخنف و جايگاه اخبار عاشورا در مقتل الحسين (ع) او

چکیده : ابومخنف از محققان و مورخان چيره دست و بهترين و بزرگ ترين وقايع نگار حوادث صدر اسلام ، به ويژه عاشورای حسينی است و با جست وجوی وسيع و ديدار و مصاحبه با شاهدان حادثۀ کربلا ی ا کسانی که ...

نویسنده :

 پديدآورنده : سید رضا مؤدب

جستاری دربارۀ مدلول عبارت« سليم الجنبه»

چکیده : با پيدايش پديدۀ جعل حديث و راهيابی احاديث ساختگی به منابع حديثی، تمييز روايات اصيل از غيراصيل، يکی از دغدغه های مهم حديث پژوهان شد. برای دستيابی به اين مهم، يکی از راه ها بررسی اسانيد حديث و به تبع ...

نویسنده :

 پديدآورنده : سید کاظم طباطبایی
صفحه از 3
تعداد موارد : 23