بررسی نقش روات مشترک در اخبار منتقله

چکیده : نويسندگان در مقالۀ حاضر می‌کوشند از زاويه‌ای جديد و نو، به چگونگی انتقال اخبار اهل تسنن به تشيع و پيامدهای آن بپردازند. به گمان نويسندگان اين نوشتار، وجود برخی از راويان مشترکِ مؤلفان جوامع حديثی از علل انتقال اخبار اهل ...

نویسنده :

 پديدآورنده : سید رضا مؤدب
پديدآورنده : حسین ستار

گونه‌شناسی روايات امام حسن مجتبي(ع)

چکیده : به استناد بسياری از آيات و روايات، ائمه اطهار(ع) تنها کسانی هستند که پس از خدا و پيامبر آگاهی کامل به معارف قرآن و مراد و مقصود آيات آن دارند. ائمه با توجه به نياز بشر، به تفسير و تبيين ...

نویسنده :

 پديدآورنده : سهیلا جلالی
پديدآورنده : فریده امینی

لزوم توجه به اثبات متن حديث قبل از ورود به فقه الحديث از ديدگاه شيخ حر عاملی در الفوائد الطوسيه

چکیده : فقه‌ الحديث از ارزشمندترين علوم اسلامی است، زيرا حديث در اسلام، دومين منبع فراگيری دين محسوب می‌شود و بدون آشنايی با سنت نمی‌توان اسلام را شناخت. فقه‌ الحديث ما را با معنای متون احاديث آشنا می‌سازد، ولی مراجعه به متون ...

نویسنده :

 پديدآورنده : علی محمد میر جلیلی

بازشناسی منابع کلينی در تدوين کافی

چکیده : کتاب کافی، مهم‌ترين اثر برجای مانده از دورۀ حديث‌پژوهان پيشين به شمار می‌رود. اين کتاب که دربردارندۀ موضوعات اعتقادی، اخلاقی و رفتاری است، به سبب باب‌بندی قوی و دريافت احاديث، از مهم‌ترين نويسندگان حديث شيعه، از آغازين روزهای عرضه، مورد ...

نویسنده :

 پديدآورنده : عبد الرضا حمادی
پديدآورنده : سید علی رضا حسینی شیرازی

واکاوی مفهوم و مصداق واژۀ قائم در احاديث اهل بيت

چکیده : گاهی در احاديث ائمهk سخن از شخصيتی با ويژگی‌‌هايی خاص است، ولی به صراحت نامی‌‌از او برده نشده و اين امر باعث شده در طی اعصار، مصاديق گوناگونی برای آن شخصيت(چه بسا منظور ائمهk اين مصداق‌‌ها نباشد) بيان شوند؛ از ...

نویسنده :

 پديدآورنده : غلامرضا رئیسیان
پديدآورنده : رضا مسرور

بررسی اعتبار روايت المهدی فی لسانه رته و جنبش محمد بن عبدالله حسنی در جعل آن

چکیده : يکی از جريان‌های مؤثر در جعل و تحريف روايات حوزۀ مهدويت، قيام محمد بن عبدالله بن حسن مثنی(۱۰۰ـ145) از سادات حسنی است. اين فرد در اواخر دوران بنی‌اميه اقدامات خود را آغاز کرد و از نامزدهای اصلی به دست گرفتن ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمد حسن شاطری احمدآبادی
پديدآورنده : مهدی جلالی

مبنای ملاک‌های ترجيح اقوال رجاليون در تعارض جرح و تعديل

چکیده : صاحبان منابع مهم رجالی و ديگر علمای بزرگ رجال در مواضع متعددی در جرح و تعديلِ برخی از رجال حديث، اتفاق نظر ندارند، بلکه اختلاف‌هايی جدی دارند. برای حل اين اختلاف‌ها لازم است که ملاک‌هايی برای ترجيح اقوال رجاليون در ...

نویسنده :

 پديدآورنده : سید مجتبی عزیزی
پديدآورنده : میثم مطیعی

بررسی سندی و انگيزشی روايات سهوالنبی(در نماز) در آثار روايی اهل سنت

چکیده : يکی از مسائلی که جزو اختلافات اعتقادی در بين شيعه و اهل تسنّن است، مسئلۀ جواز و عدم جواز سهوالنبی است. رواياتی در اين زمينه از طريق شيعه و اهل تسنن وارد شده است که همۀ علمای اهل تسنن و ...

نویسنده :

 

بررسی سندی و متنی حديث «الناجی من الرجال قليل و من النساء اقل و اقل»

چکیده : در کنار همۀ آياتی که قدرت يکسان زنان و مردان را در رسيدن به کمال و فضيلت‌ها مطرح می‌کنند، رواياتی وجود دارند که از نقص استعدادی زنان در رسيدن به کمال يا وجود ارزش‌های متفاوت مردانه و زنانه‌ حکايت می‌کنند. ...

نویسنده :

 

تأملی در اصالت متن زيارت جامعه کبيره

چکیده : در ميراث عظيم اهل‌ بيت ذخيره‌ای ارزشمند تعبيه شده است. نام اين ذخيرۀ معنوی، زيارت است که شيفتگان ماورای محيط طبيعت تلاش دارند با ايجاد ارتباط با نقطه‌ای محوری در ولايت الهی، بدان دست يابند. در اين ارتباط، افزون بر ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمد فاکر میبدی
صفحه از 3
تعداد موارد : 22