بازدید : 4073

بررسی نقش روات مشترک در اخبار منتقله

چکیده : نويسندگان در مقالۀ حاضر می‌کوشند از زاويه‌ای جديد و نو، به چگونگی انتقال اخبار اهل تسنن به تشيع و پيامدهای آن بپردازند. به گمان نويسندگان اين نوشتار، وجود برخی از راويان مشترکِ مؤلفان جوامع حديثی از علل انتقال اخبار اهل ...

نویسنده :

 پديدآورنده : سید رضا مؤدب
پديدآورنده : حسین ستار
بازدید : 2569

گونه‌شناسی روايات امام حسن مجتبي(ع)

چکیده : به استناد بسياری از آيات و روايات، ائمه اطهار(ع) تنها کسانی هستند که پس از خدا و پيامبر آگاهی کامل به معارف قرآن و مراد و مقصود آيات آن دارند. ائمه با توجه به نياز بشر، به تفسير و تبيين ...

نویسنده :

 پديدآورنده : سهیلا جلالی
پديدآورنده : فریده امینی
بازدید : 2990

لزوم توجه به اثبات متن حديث قبل از ورود به فقه الحديث از ديدگاه شيخ حر عاملی در الفوائد الطوسيه

چکیده : فقه‌ الحديث از ارزشمندترين علوم اسلامی است، زيرا حديث در اسلام، دومين منبع فراگيری دين محسوب می‌شود و بدون آشنايی با سنت نمی‌توان اسلام را شناخت. فقه‌ الحديث ما را با معنای متون احاديث آشنا می‌سازد، ولی مراجعه به متون ...

نویسنده :

 پديدآورنده : علی محمد میر جلیلی
بازدید : 2706

بازشناسی منابع کلينی در تدوين کافی

چکیده : کتاب کافی، مهم‌ترين اثر برجای مانده از دورۀ حديث‌پژوهان پيشين به شمار می‌رود. اين کتاب که دربردارندۀ موضوعات اعتقادی، اخلاقی و رفتاری است، به سبب باب‌بندی قوی و دريافت احاديث، از مهم‌ترين نويسندگان حديث شيعه، از آغازين روزهای عرضه، مورد ...

نویسنده :

 پديدآورنده : عبد الرضا حمادی
پديدآورنده : سید علی رضا حسینی شیرازی
بازدید : 2575

واکاوی مفهوم و مصداق واژۀ قائم در احاديث اهل بيت

چکیده : گاهی در احاديث ائمهk سخن از شخصيتی با ويژگی‌‌هايی خاص است، ولی به صراحت نامی‌‌از او برده نشده و اين امر باعث شده در طی اعصار، مصاديق گوناگونی برای آن شخصيت(چه بسا منظور ائمهk اين مصداق‌‌ها نباشد) بيان شوند؛ از ...

نویسنده :

 پديدآورنده : غلامرضا رئیسیان
پديدآورنده : رضا مسرور
بازدید : 3036

بررسی اعتبار روايت المهدی فی لسانه رته و جنبش محمد بن عبدالله حسنی در جعل آن

چکیده : يکی از جريان‌های مؤثر در جعل و تحريف روايات حوزۀ مهدويت، قيام محمد بن عبدالله بن حسن مثنی(۱۰۰ـ145) از سادات حسنی است. اين فرد در اواخر دوران بنی‌اميه اقدامات خود را آغاز کرد و از نامزدهای اصلی به دست گرفتن ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمد حسن شاطری احمدآبادی
پديدآورنده : مهدی جلالی
بازدید : 3438

مبنای ملاک‌های ترجيح اقوال رجاليون در تعارض جرح و تعديل

چکیده : صاحبان منابع مهم رجالی و ديگر علمای بزرگ رجال در مواضع متعددی در جرح و تعديلِ برخی از رجال حديث، اتفاق نظر ندارند، بلکه اختلاف‌هايی جدی دارند. برای حل اين اختلاف‌ها لازم است که ملاک‌هايی برای ترجيح اقوال رجاليون در ...

نویسنده :

 پديدآورنده : سید مجتبی عزیزی
پديدآورنده : میثم مطیعی
بازدید : 2632

بررسی سندی و انگيزشی روايات سهوالنبی(در نماز) در آثار روايی اهل سنت

چکیده : يکی از مسائلی که جزو اختلافات اعتقادی در بين شيعه و اهل تسنّن است، مسئلۀ جواز و عدم جواز سهوالنبی است. رواياتی در اين زمينه از طريق شيعه و اهل تسنن وارد شده است که همۀ علمای اهل تسنن و ...

نویسنده :

 
بازدید : 3124

بررسی سندی و متنی حديث «الناجی من الرجال قليل و من النساء اقل و اقل»

چکیده : در کنار همۀ آياتی که قدرت يکسان زنان و مردان را در رسيدن به کمال و فضيلت‌ها مطرح می‌کنند، رواياتی وجود دارند که از نقص استعدادی زنان در رسيدن به کمال يا وجود ارزش‌های متفاوت مردانه و زنانه‌ حکايت می‌کنند. ...

نویسنده :

 
بازدید : 2599

تأملی در اصالت متن زيارت جامعه کبيره

چکیده : در ميراث عظيم اهل‌ بيت ذخيره‌ای ارزشمند تعبيه شده است. نام اين ذخيرۀ معنوی، زيارت است که شيفتگان ماورای محيط طبيعت تلاش دارند با ايجاد ارتباط با نقطه‌ای محوری در ولايت الهی، بدان دست يابند. در اين ارتباط، افزون بر ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمد فاکر میبدی
صفحه از 3
تعداد موارد : 22