بازدید : 824

کاوشی در روایت تأبیرالنخل

چکیده : در پاره‌ای از منابع روایی اهل سنت از جمله صحیح مسلم، مسند احمد بن حنبل، سنن ابن ماجه، صحیح ابن حبان و مجمع الزوائد هیثمی، روایتی مشهور به «تأبیرالنخل» آمده، و این روایت مستند دیدگاه‌های اهل سنت قرار گرفته است. ...

نویسنده :

 پديدآورنده : حمید رضا فهیمی تبار
بازدید : 663

آسیب‌شناسی روشی جریان روایت‌گرا در تفسیر

چکیده : در مقاله حاضر، روش استفاده اصحاب جریان تفسیری روایت‌گرا از روایات نقد و بررسی می‌شود. از نگاه نگارنده، آسیب‌های اساسی رویکرد تفسیری این جریان از بعد روشی، به دو امر باز می‌گردد: یکی، پرهیز از بررسی سندی روایات و دیگری ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمد اسعدی
بازدید : 923

مشایخ نجاشی و بررسی وثاقت عمومی آنان

چکیده : احمد بن علی نجاشی، یکی از متخصصان برجسته علم رجال و کتابشناسی است و رجال او در میان چهار کتاب اصلی علم رجال شیعه، مهم‌ترین کتاب به شمار می‌رود. او نزد استادان زیادی که برخی از آنان از برجسته‌ترین دانشمندان ...

نویسنده :

 پديدآورنده : عبد الهادی فقهی زاده
پديدآورنده : مجید بشیری
بازدید : 769

روش نقد و بررسی عنوان کتب و ابواب حدیثی از نگاه علامه محمد تقی شوشتری

چکیده : از مهم‌ترین بایسته‌های پژوهش در علوم حدیث، ارائه روش‌هایی برای بررسی و پژوهش در میراث حدیثی است. نقد و بررسی عنوان کتاب‌ها و ابواب حدیثی، یکی از این روش‌هاست. این نوشتار به معرفی و بررسی میزان کارآمدی این روش در ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمد علی رضایی کرمانی
پديدآورنده : احمد زارع زردینی
بازدید : 1404

تحلیل و بررسی تدوین حدیث از نگاه جی. رابسون در دایره المعارف اسلام

چکیده : رابسون(Robson) خاورشناس انگلیسی در جلد سوم دایره المعارف اسلام، مدخلی را به معرفی حدیث اختصاص داده است. وی در این مدخل به موضوعاتی از قبیل واژه‌شناسی حدیث در لغت و اصطلاح، تدوین حدیث، معرفی جوامع حدیثی فریقین، نقد حدیث، تبیین ...

نویسنده :

 پديدآورنده : سید رضا مؤدب
پديدآورنده : محمد جواد اسکندرلو
بازدید : 816

روش فهم حدیث در وسائل الشیعه

چکیده : تفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشّریعه، تألیف شیخ حرّ عاملی، دایره المعارفی از روایات فقهی شیعه است که از زمان نگارش مورد توجه فقها و حدیث‌پژوهان بوده است. مؤلف در این کتاب با گردآوری روایات هم‌مضمون، راه فهم سنت ...

نویسنده :

 پديدآورنده : فتحیه فتاحی زاده
پديدآورنده : نجیمه افشاری
بازدید : 855

اتحاد یا تعدد در روایات مشابه، بررسی تطبیقی عملکرد کتاب‌های وسائل الشیعه و جامع احادیث الشیعه

چکیده : روایات معصومین(ع) در مسیر نقل، در قالب نسخه‌های متعدد و نقل‌های متفاوتی درآمده است. گاه یک روایت در یک یا چند کتاب به صورت مکرر نقل شده و در برخی از موارد، نقل‌های متفاوت یک روایت، در متن یا سند ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمد علی مهدوی راد
پديدآورنده : محمد حسین بهرامی
بازدید : 791

نقد و بررسی حدیثی در فضیلت ایرانیان

چکیده : راویان و جامعان روایی، احادیثی را به پیامبر(ص) نسبت می‌دهند که درون‌مایه آن، به نوعی به فضیلت و برتری اهل فارس اشاره دارد تا حدی که می‌گوید اگر علم در ستاره ثریا هم باشد، اهل فارس بدان نائل خواهند شد. ...

نویسنده :

 پديدآورنده : مجید معارف
پديدآورنده : یحیی میرحسینی
بازدید : 746

جلوه‌ای از حاکمیت قانون‌گرا در احادیث سیرۀ رسول الله

چکیده : قانون‌گرایی رسول اکرم(ص) از اموری است که در سیره آن بنیانگذار تئوری حکومت اسلامی، به روشنی جلوه‌گر است. روایت مشهوری از طرق خاصّه و عامّه نقل شده که اشاره به واقعه‌ای ناموسی در زمان حکومت آن حضرت در مدینه النبی ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمد هادی مفتح
بازدید : 956

اصطلاح «اخباری» در سیر تحول مفهومی

چکیده : در این مقاله، کاربردهای گوناگون اصطلاح «اخباری» در گذر زمان بررسی شده است. مفهوم آغازین اصطلاح «اخباری» تا سده ششم، قصه‌پرداز یا تاریخ‌نویس بود. پس از سده ششم، «اخباری» علاوه بر مفهوم پیشین، در مفهومی نزدیک به حدیث‌گرایی به کار ...

نویسنده :

 پديدآورنده : کامران ایزدی مبارکه
پديدآورنده : سید محمد هادی گرامی
صفحه از 2
تعداد موارد : 15