بازدید : 631

روایات عاشورایی أنساب الاشراف بلاذری در میزان نقد و بررسی

چکیده : این مقاله جستاری است دربارۀ مقتل الحسین(ع) کتاب أنساب الاشراف که ابوجعفر احمد بن یحیی بلاذری در حدود قرن سوم آن را نوشته است. مقتل الحسین(ع) موجود در این کتاب ازجمله مقاتل برجای‌مانده و قدیمی است که البته همچون سایر ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محسن رفعت
پديدآورنده : محمد کاظم رحمان ستایش
بازدید : 494

اعتبارسنجی عقل تأویل‌گرا در روایات تفسیری مجاهد بن جبر

چکیده : دعوت‌های مکرر قرآن به تدبر، تفکر و تفقه، همه حاکی از این واقعیت است که نیروی ادراک انسان و حاصل تأملات منطقی او، دارای اعتبار و ارزش مثبت معرفتی است. به‌طور مسلم، یکی از مهم‌ترین منابع تفسیر قرآن، عقل است. ...

نویسنده :

 پديدآورنده : فتح الله نجارزادگان
پديدآورنده : جعفر نجف پور
صفحه از 2
تعداد موارد : 12