معنا شناسی اسماء و صفات الهی در اندیشه علوی

چکیده : مساله اسماء و صفات الهي در رابطه انسان با خدا در جنبه هاي چون عقايد و راز و نياز با معبود هستي اهميت شاياني دارد. بعد معنا شناسي اين مساله هم اكنون در فلسفه دين بسيار مورد توجه قرار گرفته ...

نویسنده :

 پديدآورنده : رضا برنجکار
پديدآورنده : ابوذر نوروزی

مصحف حضرت علی (ع) در منابع علم ائمه

چکیده : مصحف امام علي(ع) كه نسخه دست نوشته آن حضرت از قرآن كريم به املاء پيامبر اكرم(ص) مي باشد جزء ميراث و منابع گران بهاي علوم امامان شيعه است. وجود اين مصحف بر طبق روايات هر دو مذهب شيعه و اهل ...

نویسنده :

 پديدآورنده : الهام محمد زاده
پديدآورنده : سید محمد مرتضوی
پديدآورنده : مرتضی حسینی شاهرودی
صفحه از 2
تعداد موارد : 12