تعامل و تقابل اعضای شورای شش‌نفره عمر با خلفای راشدین

چکیده : یکی از اقدامات عمر تعیین افرادی از صحابة قریش به منظور خلافت بود. وی شش تن از مهاجران را در شورای خلافت قرار داد و اعلام کرد که فقط این افراد شایستگی خلافت رسول الله (ص) را دارند. نکتة درخور ...

نویسنده :

 پديدآورنده : علی اکبر عباسی
پديدآورنده : صالح پرگاری

جایگاه امام علی (ع) در آرای کلامی اسماعیلیه

چکیده : توافق بر سر جانشینی علی (ع) موضوع مشترک همة فرق شیعی است و شاخص تفکر شیعی انقیاد در برابر ولایت امیرالمؤمنین علی بن ابی‌طالب (ع) است. در میان فرقه‌های شناخته‌شدة شیعه اسماعیلیان قرائتی متفاوت از جایگاه امام علی (ع) در ...

نویسنده :

 پديدآورنده : فاطمه جان‌احمدی

رمان تاریخی عذراء قریش اثر جرجی زیدان، الگوی حقانیت امام علی(ع)

چکیده : نگارنده در نوشتار پیش رو بر آن است که قضایای دورة خلیفة سوم و بعد از آن خلافت امام علی (ع) و مسائل مربوط به آن را از منظر رمان تاریخی برجستة عذراء قریش نوشتة جرجی زیدان، نویسندة معاصر مسیحی ...

نویسنده :

 پديدآورنده : عسگر بابازاده اقدم

بررسی مضامین مشترک اخلاقی و حِکمی در نهج‌البلاغه و بوستان سعدی

چکیده : تأثیر فرهنگ اسلامی در متون ادب فارسی، که از عالی‏ ترین عناصر فرهنگی و اندیشه‌‌ایِ جامعه محسوب می‏ شوند، امری انکارناپذیر است و کمتر شاعر یا نویسنده‌‌ای است که بازتاب معارف اسلامی را در کلام خود نداشته باشد. در این ...

نویسنده :

 پديدآورنده : سید محمد آرتا
پديدآورنده : الیاس نورایی
صفحه از 2
تعداد موارد : 14