دنیا در مکتب موعظه‌ای امام علی(ع)

چکیده : دنیا از موضوعاتی است که در متون اسلامی، به‌ویژه در نهج‌البلاغه، فراوان به آن توجّه شده و با تعابیری دقیـق و تأثیرگذار و تمثیـلات و استعـاراتی بلـیغ از آن سخن رفته است. این موضوع از آن جهت حـائز اهمیت است ...

نویسنده :

 پديدآورنده : علی رضا میرزا محمد

بررسی تطبیقی غدیریه بولس سلامه و عبدالمسیح انطاکی

چکیده : بی‌شک واقعۀ غدیر یکی از مهم‌ترین رویدادهای تاریخ اسلام به‌شمار می‌رود؛ چراکه در آن، یکی از مهم‌ترین مسائل جامعۀ اسلامی، یعنی خلافت و جانشینی پیامبر(ص)، مشخص می‌شود. دربارۀ غدیر و اتفاقات این واقعه بسیار سخن گفته‌اند. این حادثه را بسیاری ...

نویسنده :

 پديدآورنده : سید محمد رضی مصطفوی نیا
پديدآورنده : محمود رضا توکلی محمدی
پديدآورنده : رحمان نیکنام

عوامل و زمینه‌های تقویت اخلاق کار از دیدگاه امام علی (ع)

چکیده : اهتمام و توجه قرآن به اخلاق و تأکید پیامبران عظام و ائمۀ اطهار(ع) بر متخلق‌شدن به آن در تمامی شئون زندگی، از نقش بی‌بدیل اخلاق در زندگی فردی و اجتماعی انسان حکایت دارد. بر این اساس، توجه و به‌کارگیری آن ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمود واعظی
پديدآورنده : عبد الهادی فقهی زاده
پديدآورنده : محمد علی مشایخی پور

الگوی مدیریت بحران‌های سیاسی ـ اجتماعی از منظر امیرالمؤمنین علی(ع)

چکیده : استخراج الگوها و مدل‌های مدیریت اسلامی، دغدغه‌ای است که در طول سالیان اخیر بسیاری از پژوهشگران را به‌سمت مطالعات تاریخی ـ تطبیقی کشانده است. این مهم گرچه امکان‌پذیر و کارآ بوده، انتخاب روش‌های وصول به این الگوها و حوزه‌های مطالعاتی ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمد رضا ستوده نیا
پديدآورنده : محمد جانیپور

مبانی و شاخصه‌های حکومت علوی

چکیده : حکومت تقریباً پنج‌سالۀ حضرت علی (ع)، نمونه‌ای ماندگار از نظام سیاسی اسلام و شیوۀ زمامداری مبتنی بر دین و عدالت و آزادی را به بشریت ارائه داد که می‌توان با بازکاوی بایسته و سنجیدۀ آن، رهیافت‌هایی مطلوب را برای مدیریت ...

نویسنده :

 پديدآورنده : جهانبخش ثواقب

تبیین مؤلفه‌های سیاست اخلاقی امام علی(ع) پس از رسیدن به امامت و حکومت

چکیده : واژه سیاست به معنای اقدام به کاری طبق مصلحت آن است. بر اساس مبانی اسلام می‌توان گفت سیاست، در معنای عام، تجلی ولایت و رهبری خلق برای حرکت به سوی خالق و زمینه‌سازی تحقق هدف خلقت انسان است. تعریف سیاست ...

نویسنده :

 پديدآورنده : فاطمه سلطان محمدی
پديدآورنده : حسین سلطان محمدی

زیبایی‌شناسی گونه‌های جناس در نهج‌البلاغه

چکیده : جناس همانندی دو کلمه در لفظ با اختلاف آن‌ها در معناست. جناس از مهم‌‌ترین عناصر علم بدیع است و به‌وضوح در نهج‌البلاغه‌‌ دیده می‌‌شود. هدف از به‌کارگیری جناس تألیف کلام به‌گونه‌‌ای‌‌ است که بر زیبایی فنی آن افزوده شود، و ...

نویسنده :

 پديدآورنده : شیرین سالم
پديدآورنده : مهین حاجی زاده

اعجاز قرآن از دیدگاه امیرمؤمنان علی (ع)

چکیده : از قرن‌ها پیش دانشمندان علوم اسلامی دربارة وجوه اعجاز قرآن تحقیق کرده و با استناد به شواهد قرآنی وجوه گوناگونی را ذکر کرده‌اند. بعضی از ایشان بر جنبه‌های بلاغی تأکید کرده و برخی وجوه معرفتی و معنوی را برگزیده‌اند. برای ...

نویسنده :

 پديدآورنده : منصور پهلوان
پديدآورنده : شکوه چینی فروشان

پیامدها و دستاوردهای حکومت امام علی(ع)

چکیده : پس از حکومت نبوی حکومت امام علی (ع) است که به‌رغم مدت زمان کوتاهش پیامدها و آثار فراوانی را برای جامعه بشری به‌همراه داشته است. رفتار و نگرش سیاسی ایشان به‌گونه‌ای بوده است که نه‌فقط برای مسلمانان بلکه برای تمام ...

نویسنده :

 پديدآورنده : فرزانه دشتی
پديدآورنده : علی اکبر امینی

عبرت‌‌آموزی و نقش آن در اخلاق و تربیت اسلامی از دیدگاه امام علی (ع)

چکیده : از مهم‌‌ترین روش‌‌های تربیت اسلامی که در قرآن، سنت، و سیره ‌‌امامان معصوم علیهم‌السلام، ازجمله امیر‌‌المؤمنین علی (ع)، به آن توجه و تأکید شده «عبرت‌‌آموزی» است. خداوند در قرآن کریم در آیات گوناگون یکی از مهم‌‌ترین منابع و عوامل هدایت ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمد اخوان
پديدآورنده : اکرم احمدیان احمد آبادی
صفحه از 2
تعداد موارد : 12