سیمای امام علی(ع) در قصیدۀ عینیۀ عبدالباقی العمری

چکیده : امام علی ‌بن ابی‌طالب(ع) شخصیتی است بی‌نظیر که شاعران بسیاری از مذاهب گوناگون، اعم از شیعه و سنی، زبان به مدح ایشان گشوده‌اند. اما پس از کاوش در میان مدایح امیرمؤمنان، به قصیده‌ای از شاعری گمنام برخوردیم که با وجود ...

نویسنده :

 پديدآورنده : آفرین زارع
پديدآورنده : مرضیه کهندل جهرمی

پژوهشی در مسیر امام علی ‌(ع) به صفین و محل جنگ صفین

چکیده : جنگ صفین، که در 36 ق میان امام علی ‌(ع) و معاویه درگرفت، نقطۀ عطف و واقعه‌ای بسیار مهم در تاریخ اسلام به‌شمار می‌آید. در منابع گوناگون تاریخی، از قبیل وقعه صفین نصر ‌بن مزاحم، گزارش‌های مفصلی دربارۀ این جنگ ...

نویسنده :

 پديدآورنده : احمد خامه یار

گونه‌ها و روش‌های تفسیر امام علی(ع) در روایات تفسیری اهل سنت

چکیده : آگاهی از روش معصومین، به‌خصوص امام علی ‌(ع) به‌عنوان وارث علم پیامبر، ما را در استفاده صحیح و روشمند از قرآن رهنمون می‌سازد. ضرورت پرداختن به این موضوع وقتی دوچندان می‌نماید که بدانیم شمار شایان توجهی از روایات این امام ...

نویسنده :

 پديدآورنده : حسین خاکپور
پديدآورنده : احمد عابدی
صفحه از 2
تعداد موارد : 13