بازدید : 1131

نگاهی به مفهوم و مؤلفه های حیات طیبه از نگاه قرآن کریم و امیر مؤمنان(ع)

چکیده : انسان به عنوان موجودی زنده، علاوه بر حیات _ که بین تمام حیوانات مشترک است _ از استعداد دست یابی به حیاتی برتر و بالاتر نیز برخوردار است یاد می شود. این حیات « حیات طیبه » که در منطق ...

نویسنده :

 پديدآورنده : علی رضا مکتب دار
بازدید : 1307

قرآن کریم و مرجعیت علمی اهل بیت(ع)

چکیده : اهل بیت(ع) به عنوان عالم ترین افراد به قرآن کریم و سنّت نبوی، همواره راهنمای مردم بوده اند و در حل مشکلات ناشی از فهم نادرست گزاره های دینی، رهبری مسلمانان را بر عهده داشته اند. با مراجعه به آیاتی ...

نویسنده :

 پديدآورنده : حسین منافی
پديدآورنده : عزالدین رضانژاد
بازدید : 878

مانعیت شیطان در پیشرفت انسان از منظر صحیفه سجّادیّه با تطبیق قرآنی

چکیده : موضوع «شیطان شناسی»، از جمله مسائل مورد اشاره در متون دینی است. قرآن کریم با معرفی شیطان به عنوان دشمن، تکاپوی او در انحراف انسان از مسیر پیشرفت را به تصویر می کشد. صحیفه سجّادّیه همگام با قرآن، معارف نفیسی ...

نویسنده :

 پديدآورنده : علی انجم شعاع
بازدید : 1370

راوی پژوهی «محمد بن علی بن نعمان» معروف به «مؤمن الطاق»

چکیده : محمد بن علی بن نعمان، ملقب به «مومن الطاق»، از اصحاب امام صادق(ع) است. او _ که متکلمی توانا_ در مناظرات بسیاری با دشمنان اهل بیت(ع)، به دفاع از مکتب خاندان عصمت می پرداخت و بر مخالفان خویش فائق می ...

نویسنده :

 پديدآورنده : مرتضی حائری شیرازی
پديدآورنده : محمد فیاضی
بازدید : 1362

تأثیر فضای صدور بر رفع تعارض روایات با حمل بر قضیه خارجیه

چکیده : میان دو روایت یا یک روایت و قاعده، در مواردی تعارض وجود دارد. از جمله جمع های عرفی در رفع تعارض، حمل بر قضیه خارجیه است که کمتر به آن اشاره شده است. در این حالت، برای اختصاص موضوع به ...

نویسنده :

 پديدآورنده : حسین محققیان
بازدید : 1203

تعارض معنای روایی با لغت

چکیده : بهره گیر ی از لغت عرب، از جمله مهم ترین ارکان فهم حدیث است. زبان عربی از دوره صدور حدیث تا کنون، دچار دگرگونی های مختلفی شده که در میان زبان های زنده دنیا، پدیده ای شایع به شمار می ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمد حسن ربانی بیرجندی
پديدآورنده : محمد جواد حسنی
بازدید : 716

تبیین آداب فعالیت در فضای مجازی برای ترویج معارف قرآن و سنّت

چکیده : نکته ای که در فعالیت بزرگان به صورت ویژه ای به چشم می آید، رعایت آداب است، به طوری که هر یک از بزرگان هنگام ترویج معارف قرآن و سنت در هر کدام از گونه های ذکر شده، به صورت ...

نویسنده :

 پديدآورنده : علی رازی زاده