بازدید : 1612

تعاملات اجتماعی مطلوب در آموزه‌های امام رضا(ع) با تأکید بر نامه حضرت به عبد العظیم حسنی(ع)

چکیده : یکی از موضوعات مهم و کاربردی در زندگی اجتماعی، نوع تعامل و رفتارهای متقابل میان انسان‌هاست. قرآن و عترت به عنوان منابع اصیل اسلامی سرشار از آموزه‌های ارزنده درباره نحوه تعامل انسان‌ها با یکدیگر در مسائل گوناگون است. فرمایش ها ...

نویسنده :

 پديدآورنده : علی سروری مجد
بازدید : 1007

واکاوی ارکان و شاخص ‌های آموزه امامت در روایات رضوی

چکیده : مسئله این پژوهش، واکاوی ارکان و شاخص های آموزه امامت در روایات رضوی و هدف از آن، ارائه چارچوب مناسبی برای تبیین آموزه امامت است تا بر اساس آن، مخاطبان به نگرشی جامع و روشن‌تر دست یابند. بدین منظور، با ...

نویسنده :

 پديدآورنده : مهیار خانی مقدم
پديدآورنده : عبدالرضا زاهدی
بازدید : 1397

تعامل با خانواده در سنت رضوی (رویکرد تبارشناسانه)

چکیده : امامان معصوم (ع) در تفکر شیعی نه بانی شریعت الهی‌اند و نه در افزودن یا کاستن آن نقشی ایفا می‌کنند. آن چه آنان به عنوان مراجع دینی بر عهده دارند، تبیین حقیقت دیانت، بیان سنت و سیره صحیح نبوی است ...

نویسنده :

 پديدآورنده : سید علی رضا واسعی
بازدید : 1024

واکاوی مفهوم حرص در اخلاق اسلامی در پرتو احادیث امام رضا(ع)

چکیده : تحلیل مفهومی وتبیین مصداقی حرص هدف این مقاله است. در این پژوهش با مرجعیت علمی احادیث امام رضا(ع) مفهوم و مصادیق حرص و اقسام آن از نصوص رضوی استنباط شده است. مسئله اصلی تحقیق کشف کارکردها و موارد "حرص مقدس" ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمدرضا جواهری
بازدید : 996

طراحی‌شهری و منطقه‌ای زمینه‌گرا در مسیر سفر امام رضا(ع) به ایران

چکیده : رویکرد طراحی‌شهری و منطقه‌ای زمینه‌گرا، مبتنی بر توجه و احترام به زمینه‌های ارزشمند است. این امر طی فرایندی منعطف و پویا با جامع‌نگری به ابعاد تاریخی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، کالبدی، طبیعی و ... به تقویت کیفیات محیطی در ابعاد مذکور ...

نویسنده :

 پديدآورنده : اصغر مولائی
پديدآورنده : محمد تقی پیربابایی
بازدید : 1112

تحلیل روش‌های آموزشی امام رضا(ع) با تکیه بر مسند الإمام الرضا(ع)

چکیده : پژوهش حاضر با هدف تحلیل روش‌های آموزشی امام رضا(ع) با تکیه بر مسند الإمام الرضا(ع) انجام شده است. نوع پژوهش، کاربردی و روش آن تحلیل مفهومی و اسنادی است. جامعه پژوهش متنی و شامل کلیه مضامین مرتبط با روش‌های آموزشی ...

نویسنده :

 پديدآورنده : ثریا قطبی
پديدآورنده : اکبر رهنما
پديدآورنده : حسن نجفی
پديدآورنده : نسرین رهبری پاک
بازدید : 939

انعکاس نام و مرقد احمدبن موسی(ع) در آینه اشعار سده‌های هشتم تا دهم

چکیده : اغلب پژوهندگان در مطالعه و بررسی شهرت حضرت احمدبن موسی(ع) و تاریخ کشف مرقد ایشان، صرفاً به اسناد تاریخی اکتفا کرده‌اند؛ در این مقاله با تأکید بر اشعار سده‌های هشتم تا دهم، سیر توجه به مرقد و شهرت آن ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمد مرادی (شیراز)
بازدید : 3042

آیین دوست یابی در سخنان امام رضا(ع)

چکیده : اشاره امام رضا(ع) به حقوق دوست ، آداب دوستی و ویژگی های دوست نشانگر توجه آن حضرت به استحکام پایه های دوستی از یک سو و مقابله با آثار سوء همنشین و دوست بد از سوی دیگر است. از آن ...

نویسنده :

 پديدآورنده : مرتضی رحیمی
بازدید : 1812

اسرار نماز در حدیث رضوی با تاکید بر روایت « الصَّلاَ ةُ لَهَا أَرْ بَعَةُ آلافِ بَابٍ »

چکیده : نماز پرکاربردترین واجب عبادی در آیات قرآن و بهترین وسیله تقرب به درگاه الهی است که ظاهر و باطن و بلکه بطون تو در تویی دارد و افزون بر احکام و آداب ظاهری، تشریع یکایک اجزای آن از فلسفه خاص ...

نویسنده :

 پديدآورنده : کاوس روحی برندق
بازدید : 1361

واکاوی رویکردهای تفسیری امام جواد(ع) بر پایه روش تحلیل گفتمان

چکیده : گفتمان ها که در بستر جریان ها و بافت های موقعيتي، فرهنگي، اجتماعي، سياسی و ارتباطي شکل ميگیرند، در هر زماني ميتوانند تأثير بسياري در رويکرد مفسران در تفسير قرآن کريم داشته باشند. در این میان عصر زندگی امام جواد(ع) ...

نویسنده :

 پديدآورنده : عباس تقویان
پديدآورنده : محسن دیمه کارگراب
صفحه از 3
تعداد موارد : 30