بازدید : 2126

جايگاه «تفريح و سرگرمي» در سبك زندگي رضوي و تأثير آن بر تمدن سازي

چکیده : ازجمله نيازهاي آدمي، نياز به تفريح سالم است كه براساس آموزه هاي ديني و سبك زندگي رضوي، بخشي از زمان مسلمانان را به خود اختصاص مي دهد. با اين حال، افراط در لذت جويي و سرگرمي، از مصاديق لهو و ...

نویسنده :

 پديدآورنده : جواد ایروانی
بازدید : 2103

آیکونوگرافیک جلوه های بصری توسل به امام رضا(ع) در نگارگری

چکیده : توسل به پیامبر اکرم(ص)و ائمه اطهار(ع) از امتیازهای خاص فرهنگ تشیع به شمار می رود که ریشه در آیات و روایتها دارد. از آنجایی که هر یک از امامان(ع) مظهر یکی از اسمای حسنای الهی هستند، در حین توسل به ...

نویسنده :

 پديدآورنده : مرضیه علی پور
بازدید : 2972

بررسی سندی متنی «علم و عصمت امام» در کلامی از امام رضا(ع)

چکیده : جهان اسلام از دیرباز دارای مذاهب فکری و اعتقادی با گرایش های خاص ازجمله شیعه، معتزله و اشاعره بود. این مذاهب در برخی از مسائل و اعتقادها همچون «امامت و رهبری» دارای اختلافهای ریشه دار و عمیقی بودند. افرادی با ...

نویسنده :

 پديدآورنده : صمد عبداللهی عابد
پديدآورنده : جمشید بیات
پديدآورنده : مصطفی فریدونی
بازدید : 3202

آداب دانش اندوزی در سخنان امام رضا(ع)

چکیده : امام رضا(ع) امتیازهای زیادی برای علم برشمرده و طلب و دریافت معارف دینی را تنها از افرادی که واجد شرایط خاص هستند، مجاز دانسته اند، در عین حال اشاره نموده اند که طلب و دریافت دیگر علوم از هر کس ...

نویسنده :

 پديدآورنده : مرتضی رحیمی
بازدید : 3464

حرمت و کرامت زن در خانواده از نگاه امام رضا(ع)

چکیده : مکاتب مختلف تلاش میکنند نوعی از سبک زندگی را بر اساس مبانی و ایدئولوژی خویش ارائه کنند. اسلام نیز با محوریت قرآن و عترت، سبک زندگی اثربخشی را عرضه میکند. در نسخه ارائه شده از سوی اسلام زن جایگاه ویژه ...

نویسنده :

 پديدآورنده : علی جلائیان اکبرنیا
پديدآورنده : محمّدرضا محمدی
بازدید : 2194

چگونگی نمود روشهای گفتمان قرآنی در احتجاجات امام رضا(ع) و تفاوت آن با صناعات خمس در منطق

چکیده : قرآن کریم به تبیین روش های گفتمان پرداخته و سه روش برهان حِکمی، موعظه حسنه و جدل احسن را به عنوان شیوه های دعوت رسول خدا(ص) معرفی کرده است. از سویی در علم منطق، پنج فن استدلال یا گفتمان متناسب ...

نویسنده :

 پديدآورنده : الهه هادیان رسنانی
بازدید : 2252

آثار تربیتی امام رضا(ع)در تعالی باورهای معنوی مردم ایران

چکیده : هدف از نگارش مقاله، توصیف و بررسی تأثیر تربیتی امام رضا(ع) در تعالی باورهای معنوی مردم ایران است. پژوهش حاضر با بهره گیری از رویکرد کیفی و با روش توصیفی- تحلیلی انجام و با استفاده از منابع موجود و در ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمود نیک آیین
پديدآورنده : حسنعلی بختیار نصرآبادی
پديدآورنده : حمزه علی بهرامی
پديدآورنده : کمال نصرتی هشی
پديدآورنده : نفیسه عباسپور
بازدید : 2337

انسان شناسی قدمگاه

چکیده : اماکن مقدسی مانند قدمگاه ها، در ادیان مختلف و مذاهب اسالمی، همواره مورد احترام بوده اند. نمونة قدمگاه ها در ایران، قدمگاه های امام رضا(ع)، خواهران و برادران ایشان است. «بیتالنور»، قدمگاه حضرت معصومه(س)در قم، از مهم ترین این قدمگاه ...

نویسنده :

 پديدآورنده : کریم خان محمدی
پديدآورنده : معصومه موذن
بازدید : 4317

برهان های اثبات وجود خدا در مناظره های امام رضا(ع) در مرو

چکیده : اعتقاد به وجود خداوند، عمومی ترین سؤال ذهن بشر و اساسی ترین رکن اعتقاد دینی است. در منابع اسلامی، دلایل متعددی برای وجود خداوند ارائه شده است و فلسفه نیز برهان های مختلفی در این زمینه مطرح کرده اند. امام ...

نویسنده :

 پديدآورنده : مرتضی حسینی شاهرودی
پديدآورنده : معصومه رودی
بازدید : 1615

ارتباطات انسانی در فرهنگ رضوی

چکیده : ارتباطات انسانی یکی از دانش های نوینی است که اهمیت آن به دلیل پیشرفت های علمی و تغییرهای رخداده در سبک زندگی بشری، روز به روز بیشتر می شود. توجه به اصول و مبانی این دانش نوین برای بهبود زندگی ...

نویسنده :

 پديدآورنده : سید امیرحسین علم الهدی
پديدآورنده : علی شریفی
صفحه از 3
تعداد موارد : 28