بازدید : 984

مفردات قرآن و ریشه‌شناسی تاریخی؛ بایسته‌ها و آسیب‌های موجود ‏

چکیده : فقه اللغة واژگان قرآن بر خلاف برخی از شاخه‌های علوم قرآنی در همان پارادایم سنتی خود تنفس می‌کند. حتا واژگان دخیل آرتور جفری نیز نتوانست واکنشی که تاریخ قرآن نولدکه یا مذاهب تفسیری گلدزیهر ایجاد کردند، در پی داشته باشد. ...

نویسنده :

 پديدآورنده : حیدر عیوضی
بازدید : 1162

گفتمان کاوی تفسیر شیعه در کوفه؛ اصبغ و گفتمان "امامتِ وصایتی"‏

چکیده : رهیافت تاریخی در کنار شناخت بسترهای مختلف جامعه، عهده‌دار نمایاندن فرازها و فرودهاست. دست‌یابی به سیر تطور یک اندیشه و درک بهتر از خاستگاه و دوران آغازین شکل‌گیری آن، منوط به تحلیل گفتمان‌های مکشوف از داده‌های تاریخی برجای‌مانده در آن ...

نویسنده :

 پديدآورنده : علی راد
پديدآورنده : مریم ولایتی کبابیان
بازدید : 964

سطوح معانی ظاهری واژگان قرآنی ‏

چکیده : هر زبانی قبل از هر چیز از واژگان تشکیل شده‌اند و واژگان از مهم ترین عناصر انتقال معنا می‌باشند و در انتقال این معنا نیز از تنوع و سطوح مختلفی برخوردارند. واژگان قرآنی نیز از این امر مستثنا نیستند، لذا ...

نویسنده :

 پديدآورنده : قاسم بستانی
بازدید : 937

تحلیل سیره معصومان در مواجهه با اهانت کنندگان نادان و مغرض ‏

چکیده : مسأله اهانت به اولیاء الهی و تکرار چندین باره این امر یکی از مسائل مبتلا به کنونی جوامع اسلامی است. متن حاضر تلاش می‌کند تا با بررسی احادیث و روایات تاریخی، روش معصومان(ع) در مقابله با اهانت‌ها را بیان کند. ...

نویسنده :

 پديدآورنده : میثم مطیعی
بازدید : 1036

پژوهشی دربارۀ منع ورود مشرکان به مکه در پرتو آخرمانَزَل بودن سورۀ مائده

چکیده : آیه 28 سوره توبه مهمترین مستمسک حکم منع ورود مشرکان به مساجد و اماکن مقدس از سوی مفسران و فقیهان بوده ­است. برخی فقیهان دلایل دیگری در اقامۀ این حکم نیز ارائه کردند که از سوی گروه دیگری از ایشان ...

نویسنده :

 پديدآورنده : امیر احمدنژاد
پديدآورنده : زهرا کلباسی
بازدید : 828

الزامات روش شناختی مطالعات میان رشته‌ای قرآن کریم ‏(بررسی نمونه محور آثار مرتبط با معناشناسی)‏

چکیده : تحقق یک مطالعۀ میان­ رشته ­ای صحیح در گرو ایجاد همسنخی و مجانست میان رشته ­های درگیر در آن است. ایجادِ سه گونه هم­سنخی برای چنین مطالعاتی ضروری است: هم­سنخی از جهتِ روش­، زبان و مبانی معرفت­شناختی. ایجاد هم­سنخی در ...

نویسنده :

 پديدآورنده : قاسم درزی
پديدآورنده : احمد پاکتچی
پديدآورنده : احد فرامرز قراملکی
بازدید : 785

اختلاف قرائت در اولین آیه ربا و نقش آن در آراء مفسران و فقیهان شیعه ‏

چکیده : اختلاف قرائات قرآنی در برخی از آیات الاحکام، باعث اختلاف در برداشت و فهم مفسران و فقها شده است. در این مقاله با توجه به اهمیت بحث ربا در جامعه و مذمت و نهی از آن در اقتصاد اسلامی، به ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمد رضا ستوده نیا
پديدآورنده : علی اکبر صافی اصفهانی