بازدید : 1288

بن‌‏ مایه‏‏‏ های کلامی مهدویت در قصص قرآن کریم

چکیده : قصص قرآن از دیرباز مورد توجه مفسران، محدثان و دانشمندان علوم قرآنی بوده و از ابعاد گوناگون پژوهش‏های متنوعی با رویکردهای تاریخی، جغرافیایی، زیبایی ‌شناسی و اعجاز بیانی در این موضوع سامان یافته است. لیکن بعد کلامی آن به ویژه ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محسن دیمه کارگراب
پديدآورنده : محمد حسن رستمی
پديدآورنده : حسن نقی زاده
بازدید : 1011

تمایز روح و نفس در قرآن کریم و روایات

چکیده : تمایز روح و نفس در قرآن و روایات به ندرت مورد توجه اذهان قرار گرفته است؛ و عمدتاً به عنوان دو کلمه مترادف در مصداق حقیقت انسان نگریسته می‌شود. لذا نوشتار حاضر، مقوله نفس و روح را در سه حیطة ...

نویسنده :

 پديدآورنده : مهدی قجاوند
پديدآورنده : محسن جاج کاظمیان
بازدید : 973

رهیافتی زبان‏شناختی به برابری جنسیتی در قرآن کریم؛ نقدی بر فمینیسم اسلامی

چکیده : فمینیسم اسلامی در شاخه هرمنوتیکی خود، ارائه خوانشی جدید از قرآن کریم جهت اثبات «برابری جنسیتی میان مردان و زنان» به عنوان یک آموزه اصیل قرآنی را سرلوحه همّت خویش قرار داده است. از آنجا که یکی از مهمترین پایه ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمد حسن شیرزاد
پديدآورنده : محمد حسن شیرزاد
پديدآورنده : محمد صادق هدایت زاده
بازدید : 1483

مفهوم، ارکان و شاخصه‌های پیشرفت اقتصادی از منظر قرآن و حدیث

چکیده : پیشرفت اقتصادی جامعه از منظر آیات و روایات دستاورد برنامه‌های اسلام در اجرای احکام الهی است. دین اسلام ثروتمندی جامعه را از جمله نعمت‌های خداوند بر انسان ها معرفی کرده و مردم را برمی انگیزد که این نعمت را پاس ...

نویسنده :

 پديدآورنده : مهدی ایزدی
بازدید : 1021

نظریه اجتهاد انبیاء از دیدگاه مفسران شیعه و سنی

چکیده : نظریه اجتهاد انبیاء، منبع علم و آگاهی عمل و گفتار پیامبران را در انحصار وحی نمی‌داند بلکه استنباطات شخصی ایشان را در زمان‌های انقطاع پیام الهی، مکملی بر وحی الهی و تعیین کننده بعضی از مواضع و عملکردهای پیامبران می‌داند. ...

نویسنده :

 پديدآورنده : سعید فقیه ایمانی
بازدید : 770

چکیده عربی مقالات شماره 18

چکیده : چکیده عربی مقالات شماره 18

نویسنده :

 
بازدید : 1075

بررسی تطبیقی معنای واژه‌های قرآنی در روایات امامیه و فرهنگ‌های واژگانی

چکیده : قرآن پژوهان همواره برای دریافت معانی واژگان قرآن از منابع گوناگونی مانند احادیث معصومین(ع)، روایات صحابه و معاجم لغوی بهره جسته‌اند. لغویان نیز احادیث معصومین(ع) را منبع گرانقدری برای واژگان عصر نزول دانسته و بعضاً برای اثبات مدعای خویش به ...

نویسنده :

 پديدآورنده : سید محمدرضا میرسید
پديدآورنده : محمد رضا حاجی اسماعیلی
بازدید : 1245

تحلیل انتقادی روایات به ظاهر متعارض در باب «مزاح»

چکیده : امروزه، مطالعات علمی فراوانی روی شادی و نشاط به عنوان یکی از فرایندهای جسمی و روانی لازم و ضروری برای زندگی بشر انجام گرفته که بالتبع ضرورت شاد بودن و لزوم شوخی کردن را به عنوان یک عامل اصلی مورد ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمد صادق نصراللهی
پديدآورنده : احمد علی قانع
پديدآورنده : احمد جهانگیر فیض‌آبادی
بازدید : 1090

معناداریِ بخشی از آیه یا آیات، هم در سیاق و هم خارج از سیاق

چکیده : یکی از قرائن مهم در فهم هر آیه، توجه به سیاق آن است. مفسران آنجا که پیوستگیِ نزول آیات ثابت گردد، در حجیت سیاق و تأثیر معنائیِ آیات در یکدیگر هم‌داستانند. اما آنجا که پیوستگی اثبات نشود، یک آیه یا ...

نویسنده :

 پديدآورنده : زهره اخوان مقدم
بازدید : 1804

نقد و بررسی فضائل اهل بیت(ع) در تفسیر الحدیث محمد عزّه دروزه

چکیده : تفاوت دیدگاه فریقین در تفسیر آیات مربوط به فضائل اهل بیت(ع) از چند محور قابل بررسی است. در اغلب موارد اختلاف نظر مفسران به برداشت آنها از ظاهر آیات، سیاق آنها، روایات اسباب النزول و مستندات تاریخی برمی گردد. قرآن ...

نویسنده :

 پديدآورنده : سیدمهدی لطفی
پديدآورنده : عاطفه محمد زاده
صفحه از 2
تعداد موارد : 15