ساختار هنری نهج‌البلاغه و پاسخ به ناقدان آن

چکیده : ارزش‌مندی و آوازة کتاب شریف نهج‌البلاغه از سویی به سبب سخنان پرمغز و زیبا و حیات آفرین امیرالمؤمنین علی (ع) و از سوی دیگر مرهون گزینش و چینش هنرمندانه سید رضی(ره) مؤلف حکیم آن است. مقدمه مؤلف بر کتاب به ...

نویسنده :

 پديدآورنده : فرهاد عباسی
صفحه از 2
تعداد موارد : 11