بازدید : 1460

سعد بن عبدالله و گستره ی فعالیت علمی حوزه حدیثی قم

چکیده : تمرکز بر راویان هر حوزه در بررسی حوزه های حدیثی و شناخت گرایش نحله های فکـری در دوره های گذشته امری لازم بـه شـمار مـی رود. نگاشـته حاضـر از همـین رو، بـا روش کتابخانـه ای و رویکـردی توصـیفی، تحلیلـی نسـبت ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمدتقی شاکر
بازدید : 1499

بایسته های فرهنگ کار مطلوب از منظر امیرالمؤمنین علی (علیه السلام)

چکیده : کار جوهر انسـان و مایـه سـعادت دنیـوی و اخـروی او اسـت. در اسـلام بـه مقولـه کـار و مؤلفـه های آن، اهمیـت بسـیاری داده شـده اسـت. تعـداد روایـات ذکـر شـده از پیـامبر اکرم(ص) و ائمـه معصـومین(ع) در موضـوع کـار و بایـدها ...

نویسنده :

 پديدآورنده : ناصر رفیعی
پديدآورنده : اعظم باباخانیاه
پديدآورنده : محمد رنجبر حسینی
بازدید : 1922

تحلیل ساختار شناسی «بهج الصباغه فی شرح نهج البلاغه»

چکیده : شرح بهج الصباغه فی شرح نهج البلاغه اثر علامه مرحوم شیخ محمدتقی شوشتری (م 1374 ﮬ . ق) می‌باشد. این عالم فرزانه که در فقه، رجال و تراجم و حدیث صاحب نظر و دارای ده‌ها جلد اثر تحقیقی در این ...

نویسنده :

 پديدآورنده : احمد احمدی اصل
پديدآورنده : محمد صادق رهبران
بازدید : 1461

بازیابی روایات کتاب «التفسیر» علی بن حمزه بطائنی

چکیده : از مهم‌ترین ویژگی‌های حدیث شیعه، مکتوب بودن آن است. احادیث اهل‌بیت(ع) از زمان صدور به وسیله اصول و کتب شیعیان به سده‌های بعد منتقل می‌شد، تا اینکه از سوی مؤلفان جوامع حدیثی، به ویژه صاحبان کتب اربعه، تدوین و تبویبی ...

نویسنده :

 پديدآورنده : علی راد
پديدآورنده : سید علی رضا حسینی شیرازی
پديدآورنده : مرضیه جمالی
بازدید : 874

تفسیر «الکشاف» و روش شناسی زمخشری در تحلیل واژگان

چکیده : تفسیر الکشّاف، اثر محمود بن‌عمر زمخشری (م 538 ﮬ . ق) یکی از مهم‌ترین تفاسیر ادبی قرآن کریم است. این کتاب با رویکرد کلامی معتزله و به شیوه اجتهادی نگاشته شده است. بیان نکات بلاغی و ادبی، این تفسیر را ...

نویسنده :

 پديدآورنده : هادی حجت
پديدآورنده : آمنه فخاران
بازدید : 891

بازشناسی مسئلۀ امامت در تراث حدیثی امام رضا (علیه السلام)

چکیده : مسئله‌ی امامت در روایات امام رضا(ع) بسیار زیبا به چشم می‌خورد و این حاکی از اهمیتی است که این موضوع نزد امام(ع) دارد. ایشان با اشاره به صفات و ویژگی‌های امامت، امام را حجت و دلیل خداوند بر مردم، پاسدار ...

نویسنده :

 پديدآورنده : مرضیه امینی اصل
بازدید : 1074

تفاوت های آموزه های حدیثی امام رضا (علیه السلام) در مدینه و مرو

چکیده : دوره امامت امام رضا(ع) 20 سال به طول انجامید. امام(ع)، ده سال از مدت یادشده را در زمان حکومت هارون، در مدینه سپرى کرده است. و حدود سه سال آخر عمر ایشان نیز در مرو و در دستگاه خلافت مأمون ...

نویسنده :

 پديدآورنده : منصوره منصوری گندمانی
بازدید : 1153

سیرۀ عملی امام رضا (علیه السلام) در برخورد با فرقۀ غلات

چکیده : بحث‌ از غلو و غالیان، از مباحث‌ مهم و پرجنجالی است‌ که همواره در میان مسلمانان به‌خصوص شیعیان مطرح بوده و هست. جریان غلو و عقاید افراطی غلات برای تشیع خطرناک‌ بود؛ زیرا علاوه‌بر آشفتگی‌ در عقاید شیعیان و ایجاد ...

نویسنده :

 پديدآورنده : سید علی ‌اکبر ربیع‌ نتاج
پديدآورنده : عالیه روح الله زاده اندواری
بازدید : 821

بررسی چگونگی ارتباط امام رضا (علیه السلام) با اصحاب در کوفه، بغداد و قم

چکیده : کوفه، بغداد و قم از نقاط حساس شیعه‌نشین جهان اسلام بود. به سبب نقش سیاسی این سه شهر، امام رضا(ع) باید برنامه‌ای برای ارشاد و هدایت و تمدن‌سازی این مراکز مهم در نظر می‌گرفتند تا بتوانند کاروان بشریت را به ...

نویسنده :

 پديدآورنده : جمیله انصاری پور
پديدآورنده : زهرا قاسم نژاد
بازدید : 967

واکاوی سبک زندگی دینی با تأکید بر اندیشه سیاسی امام رضا (علیه السلام)

چکیده : سیره و سبک زندگی امام رضا(ع) مختصات ویژه‌ای دارد، که بنا به مقتضیات و شرایط سیاسی ـ اجتماعی زمان آن حضرت، تبیین آنها می‌تواند الگویی برای جامعه امروز باشد. دوره ولایت‌عهدی ایشان، از وضعیت خاصی برخوردار است؛ که امام رضا(ع) ...

نویسنده :

 پديدآورنده : معصومه کرامتی
پديدآورنده : سید عقیل نسیمی
صفحه از 2
تعداد موارد : 15