بازدید : 465

نگاهی نقادانه به دیدگاه سید ابوالفضل برقعی درباره روایات ازدیاد علم ائمه(ع) از کتاب«الکافی»

چکیده : هدف این مقاله پاسخ به برخی شبهه های جدید و کنکاش نشده پیرامون ائمه اطهار(ع) می باشد. روش مورد استفاده در این پژوهش تحلیل اسنادی بوده که تمامی آثار مکتوب نوشتاری را شامل می شود.

نویسنده :

 پديدآورنده : بشیر سلیمی
بازدید : 393

نگرشی نو به مسأله زبان قرآن

چکیده : قرآن کریم تمام آموزه های خود را در قالب معیارهای الفاظ بشری و کاملا قاعده مند و معنادار در اختیار بشریت قرار داده است.

نویسنده :

 پديدآورنده : محمد تقی دیاری بیدگلی
پديدآورنده : مهدی الوانی
بازدید : 598

نسبت «اخلاق» و «احکام» در تفسیر «زبدة البیان» مقدس اردبیلی

چکیده : تفسیر زبده البیان فی الاحکام القرآن اثری غنی و گرانبار از مقدس اردبیلی است، که در زمینه موضوعی آیات الاحکام به رشته تحریر در آمده است.

نویسنده :

 پديدآورنده : محمد علی مشایخی پور
بازدید : 554

لوازم و ره آورد توکل از منظر قرآن کریم

چکیده : برخی از پژوهش های روانشناسانه در موضوع توکل به این پیامد توکل توجه داشته اند. اما اینکه توکل چگونه تحقق می یابد بحث دیگری است که عدم آگاهی به آن، علاقمندان به پیامدهای توکل را از نایل آمدن به آن ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمد تقی سبحانی نیا
بازدید : 637

نگاه راهبردی اهل بیت(علیهم السلام) در انتشار و پالایش حدیث شیعه و موانع آن

چکیده : نوشتار حاضر با این نگاه در صدد ارائه ی این دوگونه مولفه در کنار نشان دادن مواردی از بروز موانع است. نتیجه به کارگیری این راهبرد مهم اهل بیت(ع)، میراثی است که در عالی ترین سطح ممکن از خطا و ...

نویسنده :

 پديدآورنده : سید مصطفی مطهری
پديدآورنده : سید علی رضا حسینی شیرازی
بازدید : 598

بررسی رجالی و حدیثی اتحاد و تعدد ابن ابی عمیر

چکیده : برخی معتقد به اتحاد ابن ابی عمیر و برخی دیگر به دلائل چند، معتقد به تعدد ابن ابی عمیر شده اند. در این سیاهه، از فرضیه تعدد ابن ابی عمیر دفاع شده است.

نویسنده :

 پديدآورنده : محمد صادق بخشی
بازدید : 455

عقل در منظومه معرفتی علامه مجلسی

چکیده : علامه مجلسی در هر سه کتاب مهم حدیثی خود یعنی بحار الانوار و مراه العقول و کتاب الاربعین، تقریبا بطور یکسان از معنا و ماهیت عقل ذیل عنوان کتاب العقل و الجهل بحث می کند و چند معنا را برای ...

نویسنده :

 پديدآورنده : مرضیه امری