بازدید : 1702

بررسی نقش زنادقه در جعل حدیث

چکیده : یکی از مهم ترین مباحث مورد توجه حدیث شناسان، موضوع جعل و وضع حدیث است. در مورد علل و انگیزه های جعل حدیث، آرای گوناگونی اظهار شده است. «زندقه گرایی» به عنوان یک جریان مخرب و تأثیرگذار در اسلام مورد ...

نویسنده :

 پديدآورنده : بمانعلی دهقان منگابادی
پديدآورنده : حسین صفری
بازدید : 1029

حجیت فهم و تفسیر غیر معصومین از قرآن کریم در روایات شیعه

چکیده : حجیت فهم و تفسیر قرآن برای غیرمعصومین یا اختصاص آن به معصومین از موضوعات مورد اختلاف در میان فقها و محدثین شیعه بوده است. قائلین به حجیت فهم و تفسیر غیرمعصومین در مقابل مخالفان خود به روایاتی استناد کرده‌اند. ...

نویسنده :

 پديدآورنده : کاظم قاضی زاده
پديدآورنده : محدثه مقیمی نژاد داورانی
بازدید : 1552

حدیث موثّق و اعتبار آن نزد دانشمندان امامی

چکیده : بحث و سخن دربارۀ اعتبار خبر موثّق به دلیل فراوانی مصادیق آن در منابع حدیثی شیعه، از اهمیت به سزایی برخوردار است. در یک نگاه کلی، دانشمندان شیعه را می‌توان به دو گروه دسته‌بندی کرد: گروهی باور به اعتبار حدیث ...

نویسنده :

 پديدآورنده : حمید باقری
پديدآورنده : محمد کاظم رحمان ستایش
بازدید : 921

خداگونه بودن انسان؛ روایتی اسرائیلی یا آموزه مشترک ادیان ابراهیمی؟

چکیده : خلقت خداگونه انسان برای اولین بار در آموزه های تورات آمده است. بر طبق آنچه سفر پیدایش بیان می کند خداوند انسان را به صورت خود آفریده است؛ مسئله ای که در متون خاص مسیحیان نیز مورد اشاره قرار گرفته ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمد کاظم شاکر
پديدآورنده : فاطمه سادات موسوی حرمی
بازدید : 949

بررسی آسیب شناسانه تأثیر نسخه های عبده و صبحی صالح بر ترجمه های معاصر نهج البلاغه

چکیده : نهج‌البلاغه که آیینه اندیشه قرآن ناطق و ناطق قرآن یعنی امیر مؤمنان علی(ع) است، کتابی بس سترگ و پرمنزلت بوده که صورت انیق و سیرت عمیق آن موجبات تمایز این اثر را با دیگر آثار روایی رقم زده است. از ...

نویسنده :

 پديدآورنده : حامد پوررستمی
بازدید : 1067

بررسی کیفیت نزول لفظی و معنوی قرآن کریم در منظر روایات

چکیده : پژوهش حاضر با استناد به روایات منقول در منابع شیعه به اثبات نظریه «نزول لفظی و معنوی قرآن کریم» توأمان از سوی خداوند متعال پرداخته، و با استناد به تأکید روایات بر نزول قرآن کریم به زبانی(لغتی) خاص و بیان ...

نویسنده :

 پديدآورنده : سید رضا مؤدب
پديدآورنده : حمید رضا یونسی
بازدید : 1175

راه شناخت علل الحدیث

چکیده : یکی از امور مهم در فقه الحدیث، توجه به روایات معلّل و تشخیص آن ها از روایات صحیح است. شناخت روایات معلّل نیاز به اطلاعات دقیق و تخصص لازم در حدیث شناسی دارد، و تنها استادان فن حدیث و خبرگانی ...

نویسنده :

 پديدآورنده : علی محمد میر جلیلی
بازدید : 1150

بررسی روش های ابن ابی الحدید در فهم متن نهج البلاغه

چکیده : یکی از شرح های مشهور نهج البلاغه، شرح ابن ابی الحدید معتزلی است. او در این اثر، برای تفسیر کلام امیر مؤمنان(ع) توجه ویژه ای مبذول داشته، و اساس کار خود را بر قواعد و مؤلفه هایی بنا نهاده تا ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمد علی مهدوی راد
پديدآورنده : محسن رفعت
بازدید : 860

گونه شناسی گفتارهای قرآنی امام موسی کاظم(ع)

چکیده : نظر به پیوند ناگسستنی اهل بیت(ع) با قرآن و نقش ایشان برای دستیابی به فهم معارف قرآنی، شناخت گفتارهای قرآنی ائمه(ع) از اهمیت به سزایی برخوردار است. از امام موسی کاظم(ع) 275 روایت قرآنی به ما رسیده است. این پژوهش ...

نویسنده :

 پديدآورنده : معصومه علی بخشی
پديدآورنده : بی بی سادات رضی بهابادی