بازدید : 824

کاوشی در روایت تأبیرالنخل

چکیده : در پاره‌ای از منابع روایی اهل سنت از جمله صحیح مسلم، مسند احمد بن حنبل، سنن ابن ماجه، صحیح ابن حبان و مجمع الزوائد هیثمی، روایتی مشهور به «تأبیرالنخل» آمده، و این روایت مستند دیدگاه‌های اهل سنت قرار گرفته است. ...

نویسنده :

 پديدآورنده : حمید رضا فهیمی تبار
بازدید : 663

آسیب‌شناسی روشی جریان روایت‌گرا در تفسیر

چکیده : در مقاله حاضر، روش استفاده اصحاب جریان تفسیری روایت‌گرا از روایات نقد و بررسی می‌شود. از نگاه نگارنده، آسیب‌های اساسی رویکرد تفسیری این جریان از بعد روشی، به دو امر باز می‌گردد: یکی، پرهیز از بررسی سندی روایات و دیگری ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمد اسعدی
بازدید : 923

مشایخ نجاشی و بررسی وثاقت عمومی آنان

چکیده : احمد بن علی نجاشی، یکی از متخصصان برجسته علم رجال و کتابشناسی است و رجال او در میان چهار کتاب اصلی علم رجال شیعه، مهم‌ترین کتاب به شمار می‌رود. او نزد استادان زیادی که برخی از آنان از برجسته‌ترین دانشمندان ...

نویسنده :

 پديدآورنده : عبد الهادی فقهی زاده
پديدآورنده : مجید بشیری
بازدید : 769

روش نقد و بررسی عنوان کتب و ابواب حدیثی از نگاه علامه محمد تقی شوشتری

چکیده : از مهم‌ترین بایسته‌های پژوهش در علوم حدیث، ارائه روش‌هایی برای بررسی و پژوهش در میراث حدیثی است. نقد و بررسی عنوان کتاب‌ها و ابواب حدیثی، یکی از این روش‌هاست. این نوشتار به معرفی و بررسی میزان کارآمدی این روش در ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمد علی رضایی کرمانی
پديدآورنده : احمد زارع زردینی
بازدید : 1404

تحلیل و بررسی تدوین حدیث از نگاه جی. رابسون در دایره المعارف اسلام

چکیده : رابسون(Robson) خاورشناس انگلیسی در جلد سوم دایره المعارف اسلام، مدخلی را به معرفی حدیث اختصاص داده است. وی در این مدخل به موضوعاتی از قبیل واژه‌شناسی حدیث در لغت و اصطلاح، تدوین حدیث، معرفی جوامع حدیثی فریقین، نقد حدیث، تبیین ...

نویسنده :

 پديدآورنده : سید رضا مؤدب
پديدآورنده : محمد جواد اسکندرلو
بازدید : 816

روش فهم حدیث در وسائل الشیعه

چکیده : تفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشّریعه، تألیف شیخ حرّ عاملی، دایره المعارفی از روایات فقهی شیعه است که از زمان نگارش مورد توجه فقها و حدیث‌پژوهان بوده است. مؤلف در این کتاب با گردآوری روایات هم‌مضمون، راه فهم سنت ...

نویسنده :

 پديدآورنده : فتحیه فتاحی زاده
پديدآورنده : نجیمه افشاری
بازدید : 855

اتحاد یا تعدد در روایات مشابه، بررسی تطبیقی عملکرد کتاب‌های وسائل الشیعه و جامع احادیث الشیعه

چکیده : روایات معصومین(ع) در مسیر نقل، در قالب نسخه‌های متعدد و نقل‌های متفاوتی درآمده است. گاه یک روایت در یک یا چند کتاب به صورت مکرر نقل شده و در برخی از موارد، نقل‌های متفاوت یک روایت، در متن یا سند ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمد علی مهدوی راد
پديدآورنده : محمد حسین بهرامی
بازدید : 791

نقد و بررسی حدیثی در فضیلت ایرانیان

چکیده : راویان و جامعان روایی، احادیثی را به پیامبر(ص) نسبت می‌دهند که درون‌مایه آن، به نوعی به فضیلت و برتری اهل فارس اشاره دارد تا حدی که می‌گوید اگر علم در ستاره ثریا هم باشد، اهل فارس بدان نائل خواهند شد. ...

نویسنده :

 پديدآورنده : مجید معارف
پديدآورنده : یحیی میرحسینی