بازدید : 903

جایگاه گوینده در اعتبار گفتار از دیدگاه احادیث

چکیده : احادیث متعددی که بر تفکیک بین شخص گوینده و گفتارش تأکید می‌کنند، بیان کننده فهم اصل سخن و ارزیابی آن بدون توجه به گوینده است. در مقابل این احادیث، روایات دیگری وجود دارد که به توجه به گوینده و شناخت ...

نویسنده :

 پديدآورنده : سید حسن اسلامی اردکانی
بازدید : 664

بازخوانی نارسایی اضطراب حدیث، حکم و چگونگی تعامل با آن

چکیده : حدیث در اسلام از جایگاه ویژه ای برخوردار است؛ زیرا پس از قرآن، دومین منبع شناخت دین است. دانشمندان مسلمان در راه پاسداری از حدیث، تلاش فراوانی کرده و صدها کتاب در شناسایی و تحکیم اسناد و متون حدیثی و ...

نویسنده :

 پديدآورنده : علی محمد میر جلیلی
بازدید : 588

انواع و جایگاه روایات بیانگر مکی و مدنی در تفسیر قرآن

چکیده : یکی از دانش‌هایی که قرآن‌پژوهان و حدیث‌شناسان به آن پرداخته‌اند، موضوع مکی و مدنی بودن آیات و سور قرآنی است. شناخت این علم منوط به دو چیز است؛ نخست بهره‌گیری از روایات معتبر تفسیری و دیگر آگاهی از سیاق و ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محسن قاسم پور
بازدید : 562

بازخوانی حدیث اقتدا و اهتدا

چکیده : بی‌شک مهم‌ترین عامل تأثیرگذار در باورها، بینش‌ها، رفتار و گفتار مسلمانان، سخنان پیامبر(ص) است. در کنار این عامل مهم، نوع برداشت‌ها از سخن، سیره و سنت آن حضرت نیز موجب گردید تا فرقه‌ها و نحله‌های متعددی پدید آید. حدیث اقتدا ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمد فاکر میبدی
بازدید : 579

اجتهاد در تفسیر روایی نورالثقلین

چکیده : تفسیر نورالثقلین که توسط شیخ عبد علی بن جمعه عروسی حویزی فقیه و محدث امامی مذهب در نیمه دوم قرن یازدهم هجری و یا نیمه اول قرن دوازدهم نوشته شده است، تفسیری روایی به شمار می‌آید و حاوی بیش از ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمد علی مهدوی راد
پديدآورنده : عباس مصلایی پور یزدی
پديدآورنده : حمید رضا فهیمی تبار
بازدید : 662

بررسی و ارزیابی دو اصطلاح «مقارَب الحدیث» و «مقارِب الحدیث» در دانش جرح و تعدیل

چکیده : حدیث به طور متعارف، دربردارنده دو عنصر اساسی متن و سند است. برای بررسی و نقد حدیث، دو راه پیش پای محققان و ناقدان وجود دارد. راه نخست، بررسی متن حدیث است که پژوهش و نقدی درونی و راه دوم، ...

نویسنده :

 پديدآورنده : مهدی جلالی
پديدآورنده : فاطمه حاجی اکبری
بازدید : 531

بررسی و ارزیابی حدیث کمیت آیات قرآن در کتاب کافی

چکیده : تعداد آیات قرآن، در حدیثی در کتاب کافی با رقم هفده هزار نقل شده است. این حدیث از دیرباز در بین قرآن‌پژوهان امامیه مورد بررسی و نقد، و بهانه‌‌ای برای هجوم وهابیان و دیگران علیه مرحوم کلینی به طور خاص ...

نویسنده :

 پديدآورنده : فتح الله نجارزادگان
بازدید : 544

درآمدی در نقد ترجمه‌های کنایاتی از نهج‌البلاغه

چکیده : تعبیرات کنایی یکی از جلوه‌های زیبایی سخن و هنر سخنور است و صاحبان هر زبان به کمک تصویرهایی که از خلال کنایات پدید می‌آید، بر قدرت نفوذ و اثربخشی کلام خویش می‌افزایند. نصوص نهج‌البلاغه مشحون از این‌گونه تعبیرات است و ...

نویسنده :

 پديدآورنده : عباس اقبالی