بازدید : 719

اصول انتقاد سازنده در نهج البلاغه

چکیده : انتقاد سازنده از موضوعات مهمی است که سخت مورد توجه اسلام قرار گرفته است. اهمیت نقد سازنده بدین سبب است که این مقوله، عاملی اساسی و کلیدی برای رشد و تعالی فرد و جامعه محسوب می­ شود و تحقق نشاط ...

نویسنده :

 پديدآورنده : سارا عربشاهی
پديدآورنده : محسن نورائی
بازدید : 720

ویژگی‌های موسیقایی سجع در نهج‌البلاغه

چکیده : سجع یکی از تمهیداتی است که امیر بیان(ع) به کار برده تا به نوعی تناسب و آهنگ در سخن ایجاد کند و ضمن دور ساختن کلام از نثر عادی، فقدان وزن- در توجیه و القای احساس و عاطفه خاص- را ...

نویسنده :

 پديدآورنده : نعمت اله به رقم
بازدید : 1187

معیارهای سلامت انتخاب حاکمان از دیدگاه نهج البلاغه

چکیده : از نگاه امام علی(ع)، حضور پُر رنگ مردم در انتخاب زمامدار و سهیم دانستن آنان در سرنوشت جامعه، نوعی احترام به کرامت و منزلت مردم می­ باشد و منشأ آثار مثبت و ارزشمندی است که به تثبیت قدرت سیاسی جامعه ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمد صادق حیدری
پديدآورنده : محمد هادی یدالله پور
پديدآورنده : سید علی ‌اکبر ربیع‌ نتاج
بازدید : 1055

نفی «رانتیریسم» در نهج‌البلاغه

چکیده : رانت و رانت­خواری را هر عقل سلیمی نکوهش می ­کند جامعه ­ای که در آن رانت­ خواری رواج یافته باشد نتایج نا مطلوب اخلاقی، سیاسی و اجتماعی و در نهایت عقب­ ماندگی همه جانبه را درپی دارد. واژه «رانت» واژه­ ...

نویسنده :

 پديدآورنده : حسن رحیمی
بازدید : 767

تأملی در روایات نهج البلاغه در نکوهش زن

چکیده : از جمله مسائلی که ذهن صاحبان اندیشه­ های مختلف را به خود مشغول کرده و احیاناً به قضاوت­ های ناصحیحی انجامیده است، فحص و بررسی روایات منقول از حضرت علی(ع) در مورد زنان و مباحث پیرامون آن است. زیرا برخی ...

نویسنده :

 پديدآورنده : فتحیه فتاحی زاده
پديدآورنده : محمد رضا رسولی
پديدآورنده : الهه حاتمی راد
بازدید : 733

بررسی ساختار آغازگری در خطبه‌ی جهاد نهج‌البلاغه براساس فرانقش متنی نظریه نظام‌مند نقش‌گرا

چکیده : بی ­شک نهج ­البلاغه امیرمؤمنان علی(ع) با وجود خطبه­ ها، نامه­ ها و کلمات قصار خود به حق می­ تواند کتاب راه زندگی بشر باشد و این امر دلیل اهمیت تعمق و تدبر در آن است. از این­ رو، با ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمد رضا پهلوان نژاد
پديدآورنده : محمدعلی عرب زوزنی
بازدید : 938

بررسی تأثیر حکمرانی بر توزیع درآمد با تأکید بر اندیشه های امام علی(ع)

چکیده : در دهه­ های اخیر بهبود در توزیع درآمد، مبارزه با فقر و کاهش نابرابری یکی از اهداف مهم توسعه اقتصادی و اجتماعی و حتی از وظایف مهم دولت­ ها محسوب می ­شود. ازاین­ رو، توجه به توزیع نامتعادل درآمد و ...

نویسنده :

 پديدآورنده : سارا ساری گل
پديدآورنده : ابوالفضل شاه آبادی