بازدید : 1225

تبلور ویژگی های حکومت عدالت محور علوی در شعر معاصر عربی

چکیده : عدالت علوی و شیوه­ ی حکومت امام علی(ع) که بر پایه مساوات و رعایت عدالت در تمامی جنبه‌های حکومت بر مردم بنیان نهاده شده را می‌توان همان گمشده‌ی نسل بشری در بحث حکومت بر مردم دانست. هر چند بررسی این ...

نویسنده :

 پديدآورنده : مصطفی شیروی خوزانی
پديدآورنده : محمود رضا توکلی محمدی
بازدید : 1064

شاخص های ارتباط مطلوب مردم با زمامدار در نهج البلاغه

چکیده : فرآیند حکومت از مؤلفه­ های متنوع و گوناگونی پدید آمده است. یکی از این مؤلفه­ ها چگونگی برقراری ارتباط متقابل مردم با حاکم است، اگر این ارتباط صادقانه، صریح، دو سویه و متعالی باشد زمینه مشارکت حداکثری برای رشد و ...

نویسنده :

 پديدآورنده : سهراب مروتی
پديدآورنده : زهرا رضایی
بازدید : 1640

آسیب های سیاسی و اجتماعی در نهج البلاغه

چکیده : آنجا که دستیابی به بهترین جامعه و شناخت اصول و مبانی آن، از اساسی ­ترین اهداف شریعت الهی و تلاش انسان­ های صالح در میدان اندیشه و عمل بوده است، لذا در این مقاله آسیب­ هایی که از نظر سیاسی ...

نویسنده :

 پديدآورنده : حبیب الله حلیمی جلودار
بازدید : 995

مطالعه ی تطبیقی قواعد بنیادین حقوق بشردوستانه در «نهج البلاغه» و «گزارش قواعد عرفی حقوق بین الملل بشردوستانه»

چکیده : قواعد بشر دوستانه، دستاورد بزرگ نظام حقوق بین الملل در قرون نوزدهم و بیستم محسوب می شود. حمایت از غیرنظامیان و چگونگی رفتار با افراد خارج از صحنه نبرد (مجروحان، بیماران، فراریان و اسیران)، احترام به اجساد کشته شدگان و ...

نویسنده :

 پديدآورنده : ستار عزیزی
بازدید : 772

مطالعه اثربخشی آموزه های نهج البلاغه بر ارتقای سلامت روان دانشجویان

چکیده : هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر آموزش رهنمودهای نهج البلاغه بر سلامت روان در دانشجویان بود. در یک بررسی آزمایشی با پـیش ­آزمون، پس­ آزمون و پی گیری با گروه کنترل، 61 نفر از این دانشجویان به ­طور تصادفی انتخاب و ...

نویسنده :

 پديدآورنده : اسحاق رحیمیان بوگر
بازدید : 1462

مثبت اندیشی و خوش بینی در نهج البلاغه

چکیده : به جهت اهمیت و ارزش بالای تفکر و اندیشه مثبت بر روی سلامتی و آســایش روح و روان و جامعه، مبحث مثبت ­اندیشی و خوش­بینی از اهمیت و جایگاه والایی برخوردار است. در این مجال با توشه­ گیری از ...

نویسنده :

 پديدآورنده : رقیه صادقی نیری
پديدآورنده : مریم الهیاری نژاد
بازدید : 1450

عوامل ناامیدی و راهبردهای انگیزشی نهج البلاغه در درمان آن ها

چکیده : نا امیدی یکی از حالات هیجانی منفی در انسان است که عوامل بسیاری از جمله نداشتن سعه ­ی­ صدر، عدم اعتقاد به خدا، وسوسه­ های شیطانی، امیدهای دروغین، شکست­ ها، سوءظن و ... سبب پدید آمدن آن می­ شوند و ...

نویسنده :

 پديدآورنده : مرتضی قائمی
پديدآورنده : کامران یزدان بخش
پديدآورنده : طیبه امیریان
بازدید : 737

شاخص ها و نسبت مشروعیت مردمی و دینی حکومت در نهج البلاغه

چکیده : «مشروعیت سیاسی» یکی از مفاهیم بنیادین در علوم اجتماعی و سیاسی است و به مثابه مهم­ترین ضرورت و الزام سیاسی برای استمرار و تثبیت حکومت­ ها تلقی می ­شود؛ این مفهوم با سه شاخص مهم یعنی خاستگاه حقانی و قانونی ...

نویسنده :

 پديدآورنده : خلیل سردارنیا