بازدید : 923

فایده‎های بهره‎گیری از دانش تخریج در اعتباریابی احادیث (با تطبیق بر نمونه‎ها)

چکیده : حدیث، در گذر تاریخ دچار آسیب‎های سندی و متنی گردیده است. همین عامل باعث طعن برخی افراد به روایات شده و زمینه کم‎توجهی عدّه‎ای را فراهم آورده است. شناسایی ملاک‎های فزاینده اعتبار روایات، امری ضروری است. تخریج حدیث، اسناد مختلف، ...

نویسنده :

 پديدآورنده : عباس محمودی
بازدید : 1780

بررسی تحلیلی حدیث «ارتد الناس بعد النبی صل الله علیه و آله الا ثلاثة»

چکیده : ارتداد صحابه از جمله شبهاتی بوده که از گذشته تاکنون، به شیعیان نسبت داده شده است. از مستندات چنین شبهه‎ای، حدیث «ارتد الناس بعد النبی صل الله علیه و آله الا ثلاثة» است. بزرگی صحابه و جایگاه آنان در قرآن ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمد نادری
بازدید : 564

تاریخ‎گذاری سندی احادیث «رفع عن أمتّی» در منابع عامّه

چکیده : تاریخ‌گذاری حدیث از مباحث جدید در حدیث‎پژوهی معاصر است. شناخت شیوه خاورشناسان در تاریخ‌گذاری و تحلیل میزان کارآمدی روش‌های آنان ضروری می‌نماید؛ زیرا تأیید یا ردّ نتایج آن‎ها بدون آشنایی با سبک حدیث‎پژوهی غربی ممکن نخواهد بود. تاریخ‌گذاری بر اساس ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمد کاظم رحمان ستایش
پديدآورنده : احسان الله درویشی
بازدید : 909

گونه‌شناسی راویان از حیث جرح‎پذیری

چکیده : در بازخوانی منابع رجالی، نظاره‎گر جرح و تضعیف راویان متعددی هستیم. به‎نظر می‎رسد که راویان در نگاه رجالیان و محدثان متقدم (تا سده پنجم هجری) دارای گونه‎های مختلفی بوده‎اند. این پژوهش به‎دنبال آن است که دریابد برای رجالیان کهن، جرح ...

نویسنده :

 پديدآورنده : مهدی غلامعلی
بازدید : 503

ادوار استنباط از فعلِ معصوم در اندیشه شیعه

چکیده : فعلِ معصوم یکی از منابع مهم استنباط است و نقش مؤثری در کشف آموزه‎های دینی دارد. تحلیل استنادات انجام‎شده به فعلِ معصوم، از اهتمام اندیشمندان شیعه به این منبع استنباط حکایت می‎کند. پژوهش حاضر کوشیده است با نگرشی تحلیلی - ...

نویسنده :

 پديدآورنده : مهدی مردانی
بازدید : 363

منظومه دانش‌های حدیثی شیعه با نگاه به فلسفه علم و تأکید بر دانش‌های فعال

چکیده : تدوین درختواره مجموعه‌دانش‌هایی چون «علوم حدیث» و ترسیم منظومه دانشی آن، به‎منظور شناسایی تمامی دانش‌های موجود و تعیین جایگاه و نوع تعامل هر دانش و نیز دستیابی به فلسفه شکل‌گیری دانش‌ها، از مبادی هر دانش و آغازین‌ترین مباحث آن است. ...

نویسنده :

 پديدآورنده : جمال الدین حیدری فطرت