بازدید : 329

سبک‌شناسی ادبی نکوهش‌های امام علی(ع) در نهج‌البلاغه

چکیده : سبک‌شناسی(أسلوبیة) در اصطلاح علمی است در حوزه زبان‌شناسی و ادبیات که موضوع آن بررسی شیوه‌‌‌های گوناگون بیانی در آثار ادبی است. نهج‌البلاغه از جمله متونی است که شیوه‌های ادبی به کار برده شده در آن مطابق با مقتضای حال است. ...

نویسنده :

 پديدآورنده : حسین کیانی
پديدآورنده : منیژه زارع
بازدید : 376

بررسی تطبیقی توسعة اقتصادی متعارف و دیدگاه امام علی (ع)

چکیده : امروزه اهمیت توسعة اقتصادی و نقش بارز آن بر هیچ‌کس پوشیده نیست، تا آن‌جا که می‌توان آن را از اولویت‌های دنیای امروز دانست. به‌ همین منظور در این نوشتار سعی شده است با نگاه به عملکرد حضرت علی (ع) به ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمود عیسوی
پديدآورنده : مصطفی دلشاد تهرانی
پديدآورنده : ریحانه سمیعی
بازدید : 292

امام علی (ع) و مدیریت عواطف در خطبه‌های «شقشقیه» و «جهاد»

چکیده : هوش هیجانی یا «EQ» و به زبان عربی «الذکاء العاطفی» مبحثی روان‌شناختی است که به شناخت و کنترل عواطف و هیجان‌های انسان می‌پردازد. این اصطلاح برای اولین‌بار در دهة 1990 از سوی روان‌شناسی به نام «سالووی» برای بیان کیفیت و ...

نویسنده :

 پديدآورنده : نوذر عباسی
پديدآورنده : مرتضی قائمی
پديدآورنده : مسیب یارمحمدی واصل
بازدید : 241

تعامل و تقابل اعضای شورای شش‌نفره عمر با خلفای راشدین

چکیده : یکی از اقدامات عمر تعیین افرادی از صحابة قریش به منظور خلافت بود. وی شش تن از مهاجران را در شورای خلافت قرار داد و اعلام کرد که فقط این افراد شایستگی خلافت رسول الله (ص) را دارند. نکتة درخور ...

نویسنده :

 پديدآورنده : علی اکبر عباسی
پديدآورنده : صالح پرگاری
بازدید : 252

جایگاه امام علی (ع) در آرای کلامی اسماعیلیه

چکیده : توافق بر سر جانشینی علی (ع) موضوع مشترک همة فرق شیعی است و شاخص تفکر شیعی انقیاد در برابر ولایت امیرالمؤمنین علی بن ابی‌طالب (ع) است. در میان فرقه‌های شناخته‌شدة شیعه اسماعیلیان قرائتی متفاوت از جایگاه امام علی (ع) در ...

نویسنده :

 پديدآورنده : فاطمه جان‌احمدی
بازدید : 289

رمان تاریخی عذراء قریش اثر جرجی زیدان، الگوی حقانیت امام علی(ع)

چکیده : نگارنده در نوشتار پیش رو بر آن است که قضایای دورة خلیفة سوم و بعد از آن خلافت امام علی (ع) و مسائل مربوط به آن را از منظر رمان تاریخی برجستة عذراء قریش نوشتة جرجی زیدان، نویسندة معاصر مسیحی ...

نویسنده :

 پديدآورنده : عسگر بابازاده اقدم
بازدید : 267

بررسی مضامین مشترک اخلاقی و حِکمی در نهج‌البلاغه و بوستان سعدی

چکیده : تأثیر فرهنگ اسلامی در متون ادب فارسی، که از عالی‏ ترین عناصر فرهنگی و اندیشه‌‌ایِ جامعه محسوب می‏ شوند، امری انکارناپذیر است و کمتر شاعر یا نویسنده‌‌ای است که بازتاب معارف اسلامی را در کلام خود نداشته باشد. در این ...

نویسنده :

 پديدآورنده : سید محمد آرتا
پديدآورنده : الیاس نورایی